napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   

Galeria Malarstwa Władysław Jarockiego
czynna w okresie od 1.04. - 30.11 od wtorku do soboty w godzinach: 10.00 - 15.30

NOWA EKSPOZYCJA W GALERII MALARSTWA !!!         

  Studenci Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przygotowali ekspozycję prac malarza Władysława Jarockiego (1879-1965),
  Dzięki zaangażowaniu pana dr Adama Organistego i przebywających z nim na praktykach studentów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie doczekaliśmy się pięknej wystawy, która wydobyła kolejne skarby z naszych zbiorów !

  W naszej Galerii Malarstwa zdecydowaliśmy się zaprezentować obrazy i prace litograficzne Władysława Jarockiego o motywach huculskich i podhalańskich. Są piękne.

 
Stoją od lewej: Krzysztof Marchlak, dr Adam Organisty, prof. Adam Brincken, Katarzyna Mierzejewska, Zuzanna Rokita, Mateusz Hajdo, Julinna Nyzio, Dorota Hajduk, Anna Pichura, kot Sasza
Od lewej: dr Adam Organisty, prof. Adam Brincken, Katarzyna Mierzejewska (siedzi), Krzysztof Marchlak, Dorota Hajduk, Julinna Nyzio, Mateusz Hajdo, Anna Pichura, Zuzanna Rokita
 
Od lewej: dr Adam Organisty (z figurą Marii Immaculaty), Anna Pichura, Mateusz Hajdo, prof. Adam Brincken, Krzysztof Marchlak, Katarzyna Mierzejewska, Dorota Hajduk, Julinna Nyzio, Zuzanna Rokita
     
WYSTAWA MALARSTWA WŁADYSŁAWA JAROCKIEGO

 Z początkiem marca br. studenci Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przygotowali ekspozycję prac malarza Władysława Jarockiego (1879-1965), męża Anny z Kasprowiczów (córki poety). Większość artystycznego dorobku Jarockiego przechowywana jest w Domu Jana Kasprowicza, albowiem znaczna część willi była własnością Jarockich.

 Po ukończeniu w r. 1902 studiów na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie, Władysław Jarocki studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Leona Wyczółkowskiego, oraz w latach 1906-1907 w Académie Julian w Paryżu. Wielokrotnie podróżował na Huculszczyznę.
 Prace Jarockiego, obok obrazów zaprzyjaźnionych z nim Fryderyka Pautscha (1877-1950) i Kazimierza Sichulskiego (1879-1942), odzwierciedlają fascynację tematyką huculską malarzy początku XX stulecia.


 Na bogatą spuściznę Jarockiego, zgromadzoną w Domu Jana Kasprowicza, składają się nie tylko prace malarskie obrazujące oczarowanie tradycją etniczną różnych regionów Polski, ale i rodzimym krajobrazem, w tym i nadmorskim. Kolekcję wzbogacają ponadto zarówno pejzaże z podróży do krajów śródziemnomorskich, jak i projekty polichromii i studia architektoniczne.
 Co istotne, zebrane na Harendzie prace Jarockiego prezentują szeroką panoramę jego twórczości, od obrazów, za które malarz był znany i nagradzany - dość nadmienić, że w r. 1920 został powołany na stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, że był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", wiedeńskiej Secesji oraz Société National des Beaux-Arts w Paryżu - aż po prace późne, o słabej jakości artystycznej.
Spośród wielu studiów zdecydowano się na wystawie w Domu Jana Kasprowicza zaprezentować głównie obrazy i prace litograficzne o motywach huculskich i podhalańskich.

 Nie tylko ze względu na charakter miejsca, ale i na ich klasę. Sceny rodzajowe ukazujące górali, zamieszkujących okolice Zakopanego i wschodnie Karpaty, wpisują się w nurt tych samych tęsknot, które z końcem XIX w. wygnały Paula Gauguina do Bretanii, na Martynikę i Thaiti, w poszukiwaniu miejsc niezurbanizowanych, światów pierwotnych, w których przetrwały archetypiczne, niezmienione cywilizacją idee.

 Spośród najbardziej znanych dzieł Jarockiego eksponowany jest piękny, melancholijny portret młodej Hucułki (autolitografia z r. 1906 [repr. 011]. Konterfekt dziewczynki powstał zapewne pod wpływem malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. Do innych, ciekawych prac pokazywanych w Domu Jana Kasprowicza zaliczyć można studia malarskie odwołujące się do tematyki poświęconej obrzędowi Święta Jordanu, które obchodzono w prawosławnym i greckokatolickim Kościele 6 stycznia w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego). Do takich należy Jordan I, autolitografia ze lwowskiej teki graficznej Lamus z r. 1912, opracowanej wspólnie z Kazimierzem Sichulskim [repr. 026].

 

 

 W dwóch drobnych krajobrazach pędzla Jarockiego widać natomiast oddziaływanie malarstwa Jana Stanisławskiego. Co więcej, jeden z nastrojowych pejzaży, o abstrakcyjnym charakterze, przywodzi na myśl kompozycje Ferdynanda Ruszczyca czy nawet Mikołaja Konstantego Čiurlionisa [repr. 014]. Ouvre Jarockiego wzbogacają przejmujące studia rysunkowe górali w podeszłym wieku oraz znacznych rozmiarów płótno zatytułowane Pogodna starość z r. 1926 [repr.]. Trzeba jednak przyznać, że w większości przypadków modna z początkiem XX w. "chłopomania" pozbawiona jest u Jarockiego ekspresji, zauważalnej np. u Pautscha. Jarocki niejednokrotnie ogranicza się do anegdotycznej ilustracyjności, tak jakby przygotowywał barwne reprodukcje do etnograficznego albumu. Dekoracyjne prace Jarockiego pozbawione są monumentalizacji, nadającej huculskim lub podhalańskim obrzędom wymiarów ponadczasowości i duchowości.


 Obok obrazów inspirowanych folklorem w naszej galerii widnieją jeszcze podobizny Kasprowicza, córek poety i autoportret Jarockiego. Chronologicznie i nastrojowo powiązane z nimi są studia pejzażowe, malowane na Harendzie. O ile jednak w Portrecie Janiny z Kasprowiczów Małaczyńskiej z r. 1917 [repr. 024] można zauważyć podobieństwa do malarstwa portretowego Józefa Mehoffera, o tyle późne prace malarza - w tym autoportret czy widoki doliny widzianej z domu na Haredzie - zainspirowane są twórczością kapistów i wykazują predylekcję Jarockiego do poszukiwań kolorystycznych.


Adam Organisty

Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zazwyczaj mieszkają po sąsiedzku na Harendzie, tuż obok willi Jana Kasprowicza, w domu plenerowym ufundowanym właśnie przez malarza Władysława Jarockiego. W ramach praktyk i pleneru studenci Wydziału Malarstwa, głównie uczestnicy kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych zobowiązali się do przygotowania ekspozycji prac malarskich Jarockiego.

  

   Aranżację wystawy przygotowali:
                Natalia Buchta,
                 Mateusz Hajdo,
                 Dorota Hajduk,
                 Krzysztof Marchlak,
                 Katarzyna Mierzejewska,
                 Julianna Nyzio,
                 Anna Pichura,
                 Zuzanna Rokita,
                 Paweł Żyrkowski.
                
                 Opiekę dydaktyczną sprawowali: prof. Adam Brincken, dr Adam Organisty.

Stowarzyszenie PrzyjaciółTwórczości Jana Kasprowicza dziękuje opiekunom i studentom za inicjatywę i wykonanie wystawy.

Zapraszamy do Galerii Malarstwa Władysława Jarockiego. Galeria czynna już od kwietnia!
   |                          '
   
 

Adres:
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Dla grup zorganizowanych możliwość rezerwacji telefonicznej.
Dla młodzieży szkolnej proponujemy zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego przygotowanego wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury (konieczne wcześniejsze uzgodnienie)
Galeria Malarstwa Władysław Jarockiego
czynna w okresie
od 1.04. - 30.11
od wtorku do soboty
w godzinach: 10.00 - 15.30
Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
 

2004-2016 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
Strona główna Aktualności z Podhala prof Władysłąw Jarocki