Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w roku 2009,2010 2011,2012,2013,2014,2015, 2016 dotacji, która umożliwia funkcjonowanie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii Malarstwa Władysława Jarockiego.
   REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA                        
Organizacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000067674
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Nazwa Organu: Zarząd Główny

Sposób reprezentacji podmiotu:
1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują łącznie: Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz lub Skarbnik - Zarządu Głównego.

2. Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub Wiceprezes lub upoważniona przez nich osoba i Sekretarz. Nadto w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo Skarbnik.


 

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prezes: Piotr Kyc
Wiceprezes: Adam Arndt
Wiceprezes: Jolanta Maćkowiak -Piasecka
Sekretarz: Beata Denis - Jastrzębska
Skarbnik: Bożena Furtak
Członek : Ewa Gajewska
Zzłonek: Karol Jaworski
Członek:dr Anna Podstawka

Skład Zarządu Głównego poprzednich kadencji ...

Adres:
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001

2004-2015 C
Aktualności z Podhala