napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   


ODSZEDŁ OD NAS ANRZEJ MARKOWICZ   | 30-10-2013'                       

  Z żalem i w smutku zawiadamiamy, że 30 października  2013 r zmarł


ś. p. Andrzej Markowicz.   

długoletni  członek Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

Andrzej od wielu lat był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

 

Pragniemy przekazać wyrazy współczucia Najbliższym oraz Rodzinie Andrzeja.  

Cześć Jego pamięci!

  Pogrzeb śp. Andrzeja odbędzie się w środę, 6 listopada, o godz. 14:10 , w kaplicy cmentarza katolickiego na Dołach przy ul. Smutnej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

 

  Andrzej Markowicz urodził się 9.08.1952 w Łodzi. Do Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości wstąpił  18 lutego 1985 roku. Dwa lat później , na zjeździe   w dniu 15 listopada 1987  został wybrany na członka Głównej Komisji Rewizyjnej. Funkcję tę pełnił do śmierci.
  Przez wiele kadencji , był członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego SPTJK.

 


ODDZIAŁ ŁÓDZKI DZIAŁA !   |16-12-2012'                        

  Ostatnio członkowie Oddziału Łódzkiego SPTJK mieli sposobność spotkać się aż dwa razy w jednym tygodniu.
We wtorek 11 grudnia, w wigilię rocznicy urodzin Jana Kasprowicza i w rok po pamiętnym "Wieczorze z Jaśkiem ..." odbyło się w gościnnych progach Zakątka, czyli pracowni Beaty i Pawła Jaśniaków, spotkanie upamiętniająca obydwie rocznice.
  Tym razem było ono bardzo kameralne; mniej liczne niż w ubiegłym roku grono uczestników sprzyjało najpierw skupieniu, gdyśmy słuchali fragmentów prozy i poezji Mistrza Jana, a potem spokojnej rozmowie, poznawaniu się.
 Utwory naszego Patrona czytały panie Elżbieta Skałbania i Małgorzata Skwarek-Gałęska (obie panie parają się poezją) oraz Iwona Dróżdż-Rybińska, aktorka łódzkiego teatru im. S. Jaracza. Tłem dla słów Kasprowicza były oczywiście zdjęcia harendziańskie autorstwa Beaty Jaśniak. A potem pyszne ciasta, upieczone przez naszą gospodynię, no i oczywiście Montepulciano (bo jak by mogło być inaczej). Trochę fotografował A. Arndt.

  Natomiast dwa dni później, w czwartek 13 grudnia, zebraliśmy się w lokalu redakcji łódzkiego Tygla Kultury na tradycyjnym opłatku. Atmosfera jak zwykle serdeczna, mimo że warunki do odbywania spotkań w większym gronie znacznie się pogorszyły, gdyż redakcja została zmuszona do zmiany siedziby na znacznie mniejszą, gdzie nasze dziesięć osób zmieściło się z wielkim trudem. Po raz pierwszy w spotkaniu opłatkowym uczestniczyli Beata i Paweł Jaśniakowie, zaproszeni do przyłączenia się do naszego Oddziału. Zaproszenie to oboje przyjęli i w ten sposób liczba członków Oddziału powiększyła się o dwie osoby.
  Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami (autorstwa B. Jaśniak, Z. Przyckiego i A. Arndta).


KAMILA GRODZKA SUWALSKA NIE ŻYJE   |        26-02-2011'

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w południe 23 lutego 2011 r., przegrywając walkę z ciężką chorobą, zmarła w wieku 70 lat nasza koleżanka

Kamilla Grodzka-Suwalska.

Formalnie do Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i Oddziału Łódzkiego została przyjęta 11 września 1988 r., jednak w działalności Oddziału uczestniczyła już dużo wcześniej. Będzie nam brakowało jej ciepła, rozwagi i spokoju.

Cześć Jej pamięci!

Koleżanki i koledzy z Łódzkiego Oddziału SPTJK

Naszemu koledze Pawłowi Suwalskiemu składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci małżonki.


 24-02-2010 r  |                        ŻYCZENIA DLA TEATRU WITKACEGO 
   

Szanowny, wielce miły naszym sercom, JUBILACIE in corpore!
   
Z okazji tak ważnego dla kultury, ośmielamy się ją nazwać - polskiej, narodowej, jubileuszu, pozwalamy sobie przesłać nasze gratulacje i życzenia.
    Gratulujemy tego, co dla nas - odbiorców Waszej sztuki - jest najważniejsze, a więc nadania sztuce teatru nowego, dalekiego od sztampy, wymiaru powodującego, że, już od ćwierćwiecza, za każdym pobytem w Zakopanem MUSIMY (to nie przesada!) odwiedzić Wasz teatr. W naszej ocenie to nowatorstwo polega zarówno na doborze repertuaru, jak i formie przekazu, na bezpośrednim kontakcie, wręcz wtopieniu się widza w akcję. To źródło nowych, niesamowitych doznań. Dziękujemy za nie.
    Z przyjemnością uczestniczyliśmy również w spektaklach, z którymi przyjeżdżaliście do naszego miasta, dzięki czemu mogliśmy "zarazić Wami" naszych przyjaciół, obserwując z satysfakcją ich reakcje. Mamy nadzieję i już cieszymy się na Wasze następne przyjazdy.
    Czas na życzenia. Życzymy zatem, byście przez następne lata powodowali, że, tak jak dotychczas, ludzie będą do Was "walili drzwiami i oknami", zaś będą opuszczać Wasz przybytek pełni niezwykłych wrażeń i refleksji, zauroczeni magią ducha Witkacego. Byście pozostali takimi, jacy dla nas byliście, jacy jesteście. Życzymy również obfitości i życzliwości tych, którzy, aby tę życzliwość wyrazić, sięgają do kiesy.
    A na dziś życzymy wspaniałych obchodów i uroczystości, które dadzą satysfakcję i zapadną w pamięć, a także będą bodźcem na następne lata twórczej działalności.

    Z życzliwością,
    w imieniu Łódzkiego Oddziału
    Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości
    Jana Kasprowicza

    Włodzimierz Bartczak
    Prezes Oddziału

Łódź, 24 lutego 2010 r.


  23-01-2010  |                          Z WIZYTĄ W KSIĘGARNI "NIKE"

 

 

 

 


  20-01-2010 r  |   VIII WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU W ŁODZI

  Oddział Łódzki Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, który w 2009 roku świętował jubileusz 25-lecia swego istnienia, w dniu 20 stycznia 2010 r. odbył swoje VIII Walne Zgromadzenie, mające na celu rozliczenie się władz Oddziału z działalności w okresie od listopada 2005 r. do stycznia 2010 r., a także wybór nowych władz na następną, 4-letnią kadencję. Zgromadzenie obradowało w gościnnych progach zabytkowego "pałacyku PTTK", jak bywa nazywana dawna willa łódzkiego fabrykanta Teschenmachera, administrowana obecnie przez Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK. Na osiemnastu członków Oddziału, na Zgromadzenie przybyło czternastu. Gościem Zgromadzenia był prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Piotr Kyc, specjalnie na nie przybyły. Zgromadzeniu przewodniczyło prezydium w składzie Adam Arndt - przewodniczący i Mariola Socha - sekretarz. Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji, w imieniu ustępującego Zarządu wygłosiła jego wiceprezes Anna Nuc...czytaj więcej

zobacz zdjęcia...


 25-10-09'  |                        ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, na wniosek Oddziału z Łodzi wnioskowało o nadanie odznaki honorowej " Zasłużony dla Kultury Polskiej". Do tego zaszczytnego wyróżnienia zgłosiliśmy Janusza Karola Barańskiego. Pan Janusz prowadzi obecnie księgarnię-antykwariat "Nike" w Łodzi, której jest właścicielem.
  Wniosek został rozpatrzomy pozytywnie.

Janusz Karol Barański należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza od 1983 r.
  Jest pomysłodawcą utworzenia w Łodzi Oddziału Stowarzyszenia i jednym z jego członków założycieli. Od rejestracji Oddziału Łódzkiego w 1984 r. do 2002 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a w latach 2002-2005 - członka komisji rewizyjnej. W latach 1987-1994 był we władzach naczelnych SPTJK, jako członek Sądu Koleżeńskiego.
 Pełniąc te funkcje przyczyniał się do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia, polegających na utrzymaniu i propagowaniu spuścizny Jana Kasprowicza, zarówno w sferze duchowej jak i materialnej - Muzeum i Mauzoleum Poety i jego żony Marii na Harendzie, które są istotną wartością kultury polskiej. Księgarnia-antykwariat "Nike", której J. K. Barański jest właścicielem od 1982 r., była przez kilkanaście lat siedzibą Oddziału Łódzkiego, a do dziś jest miejscem jego spotkań, ośrodkiem życia kulturalnego oddziałującym na społeczeństwo Łodzi.
  Zasługą J. K. Barańskiego jest podejmowanie wielu inicjatyw propagujących i wzbogacających kulturę. Należy do nich zorganizowanie kilkudziesięciu spotkań członków Oddziału i szerokiej publiczności z pisarzami, plastykami, dziennikarzami, podróżnikami, taternikami, kolekcjonerami. Przygotowane przez niego w "Nike" liczne promocje "książek z autografem", wystawy prac plastycznych i wydawnictw bibliofilskich, ekspozycje związane tematycznie z Janem Kasprowiczem, służą upowszechnianiu kultury.
 J. K. Barański jest m. in. z Oddziałem Łódzkim SPTJK edytorem wielu bibliofilskich druków ulotnych i innych wydawnictw. Efektem jego współpracy z plastykami są grafiki, ekslibrisy i karykatury Jana Kasprowicza.
  W 1988 r. współorganizował z XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi trzydniowy VII Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z kilkunastu polskich szkół, realizując bogaty program kulturalny.
 J. K. Barański od 1985 r. jest aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Od 1982 r. Należy do Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Okręg w Łodzi, które w 2001 r. przyznało mu swoją Złotą Honorową Odznakę. Odznaczony m. in. odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" w 1987 r. i odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" w 2000 r.
 Jest także laureatem Nagrody Miasta Łodzi, przyznanej w 2007 r. ". za dokonania w dziedzinie kultury i nauki".
 Gratulujemy Panu Januszowi i zapraszamy do częstszych odwiedzin na Harendzie.

Zobacz miesięcznik łódzki Piotrowska /PDF- 8 MB/


25 LAT ODDZIAŁU W ŁODZI   |                    22-03-09'     

  Odział w Łodzi działa już ćwierć wieku!
 Z okazji jubileuszu w dniu 6 marca 2009 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi otwarta została jubileuszowa wystawa pt. "25 lat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza (wystawa wydawnictw)".
 Ekspozycja prezentuje dorobek wydawniczy Oddziału Łódzkiego oraz podsumowuje lata pracy jego członków - miłośników poezji Jana Kasprowicza, Harendy i Tatr - którzy w ciągu tych 25 lat zrealizowali różnorodne przedsięwzięcia: począwszy od organizacji wykładów, spotkań, wieczorów klubowych, wystaw, wydawania okolicznościowych publikacji po wycieczki i rajdy.

 Wśród nich wymienić należy m.in. VII Ogólnopolski Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza, Tydzień Gór, na ich zaproszenie w Łodzi swoje spektakle wystawił Teatr im. S.I. Witkiewicza.
  Pierwszą siedzibą Oddziału Łódzkiego była Księgarnia-Antykwariat "Nike", obecnie spotkania odbywają się w lokalu redakcji "Tygla kultury".
 Podczas otwarcia członkowie Oddziału Łódzkiego podarowali do zbiorów Biblioteki wydawnictwa Oddziału (m.in. z grafikami Zbigniewa Janeczka) oraz numery Tygla Kultury i publikacje z serii Biblioteka "Tygla Kultury". Więcej...


 HISTORIA ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO  |  ANNA NUC                        
  W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi 6 marca 2009 r. otwarta została jubileuszowa wystawa pt. "25 lat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza (wystawa wydawnictw)". Celem Stowarzyszenia jest m.in. podejmowanie działań propagujących twórczość Jana Kasprowicza i jej wartości artystyczno-społeczne; pielęgnowanie i propagowanie idei umiłowania języka polskiego i kultury intelektualnej; opieka nad grobowcem i Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Znaczący wkład w realizację statutowych zadań Stowarzyszenia ma jego Oddział Łódzki, którego jubileusz istnienia przypadł 3 marca 2009r. Ekspozycja prezentuje dorobek wydawniczy Oddziału Łódzkiego oraz podsumowuje lata pracy jego członków - miłośników poezji Jana Kasprowicza, Harendy i Tatr - którzy w ciągu tych 25 lat zrealizowali różnorodne przedsięwzięcia: począwszy od organizacji wykładów, spotkań, wieczorów klubowych, wystaw, wydawania okolicznościowych publikacji po wycieczki i rajdy. Wśród nich wymienić należy m.in. VII Ogólnopolski Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza, Tydzień Gór, na ich zaproszenie w Łodzi swoje spektakle wystawił Teatr im. S.I. Witkiewicza. Czytaj więcej ...

WYBORY W ODDZIALE ŁÓDZKIM    |           2006 r              
 

  SPOTKANIE Z PANIĄ  ZAFIĄ SKALSKĄ |                         
  Zobacz zdjęcia

   |                         
   
VIII WALNE ZGROMADZENIE
 
 
 
VIII Walne Zgromadzenie Oddziału - 20.01.2010 roku

Adres:
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Kontakt w Lodzi )
Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Stowarzyszenia Adam Arndt w jednej z kawiarni przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
 
 

2004-2013 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
Strona główna Aktualności z Podhala Członkowie Oddziału w Łodzi Ania Nuc z Kroniką Oddziału prowadzoną od...26 lat. Adam Arndt - jak zawsze bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia zebrania Paweł Suwalski nie rozstaje się z "podręczną"torbą, pełną rzeczy praktycznych, niezbędnych w nagłej potrzebie Uczestnicy Walnego Adam Arndt przy Piotrkowskiej. Ada prezentyje oryginalna fotografię Jana Kasprowicza . Ot takie ciekawostki antykwariatów.