napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 lat działalności Oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza
w Łodzi

 Dwadzieścia pięć lat wierności Harendzie.  |                     

  Jednym z ciekawszych miejsc na kulturalnej mapie Zakopanego jest Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie i położone w pobliżu mauzoleum poety, w którym została również pochowana jego żona Maria.
 Tym wyjątkowym miejscem opiekuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza założone dzięki inicjatywie Marii Kasprowiczowej. W dziele ochrony tego skarbu dziedzictwa narodowego mają swoje niewątpliwe zasługi członkowie Oddziału Łódzkiego.
 W ciągu 45 lat przez nasze Stowarzyszenie przewinęło się kilkaset osób i kilkadziesiąt instytucji. Do niedawna Stowarzyszenie miało dwa oddziały zamiejscowe - w Zielonej Górze i Łodzi. Upływający czas, ale i nieodżałowani ludzie, którzy odeszli pozostawiając pustkę spowodowały, że próbę czasu wytrzymał tylko oddział w Łodzi.


 Nasi przyjaciele z Łodzi to grupa zapaleńców, trwająca wiernie już od 25 lat przy idei Marii Kasprowiczowej. Nie poprzestają na biernym członkostwie. Nie uchylają się od odpowiedzialności. Od lat wspierają nas organizacyjnie zasiadając we władzach stowarzyszenia, co zapewnia nam normalne funkcjonowanie. Praca w Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza ma charakter społeczny i pełnienie funkcji w organach statutowych nie wiąże się z żadnymi profitami, co w obecnych czasach nie jest praktyką powszechną.
  Odział łódzki, to nie tylko osoby wchodzące w skład władz Stowarzyszenia. To parę interesujących pomysłów, które zrealizowaliśmy, oraz - co szczególnie ważne w trudnych chwilach - to przyjemność ze wspólnych spotkań na Harendzie.


 Członkowie Oddziału Łódzkiego są ludźmi aktywnymi. Podejmują szereg inicjatyw kulturalnych w swoim środowisku, a ich działalność i wzajemna życzliwość mogą być przykładem dla niejednego stowarzyszenia kulturalnego, które przecież istnieje nie tylko po to, aby realizować jakiś cel ogólny, ale by tworzyć między ludźmi więzy oparte na podobnym odczuwaniu kultury, na jej tworzeniu, choćby w wymiarze tylko towarzyskim.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Piotr Kyc


Wystawa "25 lat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza"                      

 W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi 6 marca 2009 r. otwarta została jubileuszowa wystawa pt. "25 lat Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza (wystawa wydawnictw)".
  Celem Stowarzyszenia jest m.in. podejmowanie działań propagujących twórczość Jana Kasprowicza i jej wartości artystyczno-społeczne; pielęgnowanie i propagowanie idei umiłowania języka polskiego i kultury intelektualnej; opieka nad grobowcem i Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.
  Znaczący wkład w realizację statutowych zadań Stowarzyszenia ma jego Oddział Łódzki, którego jubileusz istnienia przypadł 3 marca 2009r.
  Ekspozycja prezentuje dorobek wydawniczy Oddziału Łódzkiego oraz podsumowuje lata pracy jego członków - miłośników poezji Jana Kasprowicza, Harendy i Tatr - którzy w ciągu tych 25 lat zrealizowali różnorodne przedsięwzięcia: począwszy od organizacji wykładów, spotkań, wieczorów klubowych, wystaw, wydawania okolicznościowych publikacji po wycieczki i rajdy.
 Wśród nich wymienić należy m.in. VII Ogólnopolski Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza, Tydzień Gór, na ich zaproszenie w Łodzi swoje spektakle wystawił Teatr im. S.I. Witkiewicza.

 Pierwszą siedzibą Oddziału Łódzkiego była Księgarnia-Antykwariat "Nike", obecnie spotkania odbywają się w lokalu redakcji "Tygla kultury" .
  Podczas otwarcia członkowie Oddziału Łódzkiego podarowali do zbiorów Biblioteki wydawnictwa Oddziału (m.in. z grafikami Zbigniewa Janeczka) oraz numery Tygla Kultury i publikacje z serii Biblioteka "Tygla Kultury".


 Historia Oddziału Łódzkiego  |                         

   Historia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Dzieje Oddziału Łódzkiego są częścią 45-letniej historii Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, które powstało w roku 1964 z inicjatywy żony Poety Marii Kasprowiczowej.
 Stowarzyszenie działa w oparciu o statut określający m.in. cele działania: zabezpieczenie i przekazywanie potomności nieprzemijających wartości artystycznych i społecznych twórczości Jana Kasprowicza, umożliwianie i ułatwianie społeczeństwu przyswojenia sobie i pogłębienia rzetelnej wiedzy o całej współczesnej Poecie epoce kulturalnej, pielęgnowanie i propagowanie idei umiłowania języka polskiego i kultury intelektualnej, opieka nad grobowcem i Muzeum Jana Kasprowicza.
  Siedzibą Stowarzyszenia jest Muzeum Jana Kasprowicza - dom Poety na Harendzie w Zakopanem, które powstało w 1950 r. staraniem Marii Kasprowiczowej.
 Właśnie w muzeum narodziła się myśl utworzenia w Łodzi Oddziału SPTJK. Pomysłodawcą był Janusz Karol Barański, właściciel łódzkiej Księgarni-Antykwariatu "Nike", miłośnik turystyki górskiej. W 1983 r. zwiedzał Muzeum na Harendzie i po rozmowie z jego ówczesną kierowniczką Anną Kogutkową, pełniącą również obowiązki kierowniczki biura Stowarzyszenia, wprowadził pomysł w życie. Jesienią tego samego roku Zarząd Główny SPTJK podjął uchwałę o utworzeniu w Łodzi Oddziału, zarejestrowanego w lutym 1984 r.

  Faktyczne rozpoczęcie działalności Oddziału Łódzkiego zaczyna się od Walnego Zgromadzenia o charakterze założycielskim, które odbyło się 3 marca 1984 r. Uczestniczyło w nim 10. członków założycieli oraz zaproszeni goście: ówczesny prezes Stowarzyszenia prof. Roman Loth i "matka chrzestna" Oddziału Anna Kogutkowa. Prezesem Zarządu Oddziału Łódzkiego został wybrany Włodzimierz Bartczak, który piastuje tę funkcje do dziś, a jego zastępcą Janusz Karol Barański.

  Księgarnia-Antykwariat "Nike" przy ul. Andrzeja Struga 3 została pierwszą siedzibą Oddziału. Mała, dziesięcioosobowa grupa miłośników poezji Jana Kasprowicza, Harendy i Tatr rozpoczęła swoją pracę w Łodzi. Od początku zakładano, że liczebność Oddziału oraz skala jego działalności nie będą duże, można nawet powiedzieć o elitarnym charakterze Oddziału Łódzkiego, przez który przewinęło się 30 osób, a stan obecny to 18. członków - ludzi różnych zawodów połączonych wspólną ideą.


  Kilku łodzian było wybieranych do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej bądź Sądu Koleżeńskiego. Jeszcze przed powołaniem Oddziału w Sądzie Koleżeńskim pracował Paweł Suwalski, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Prezes Włodzimierz Bartczak jest we władzach Stowarzyszenia od 1986 r. do dziś. Należy również wymienić pełniących w nich różne funkcje łodzian: Adama Arndta, Janusza Karola Barańskiego, Andrzeja Markowicza i Lucynę Zarychtę.
 Pracujący w kierownictwie SPTJK członkowie Oddziału Łódzkiego przyczynili się do utrzymania nie tylko duchowej, ale i materialnej spuścizny Jana Kasprowicza - Muzeum i Mauzoleum poety i jego żony na Harendzie, które są istotną i bezcenną wartością kultury polskiej.
  Przez 25 lat działalności Oddziału w Łodzi realizowano liczne zadania wypełniając cele statutowe Stowarzyszenia przy wykorzystywaniu wielu ciekawych form pracy. Należały do nich: wykłady, spotkania, promocje książek, wieczory klubowe, wystawy i wystawki, wycieczki, rajdy, wydawanie druków ulotnych, broszur i grafik. Na spotkaniu inauguracyjnym w kwietniu 1984 r. prof. Jerzy Starnawski wygłosił wykład "Poezja Jana Kasprowicza po latach". W maju tego samego roku Oddział włączył się w organizowany w Łodzi Tydzień Stowarzyszeń Kulturalnych prezentując wystawę wydawnictw związanych z twórczością Jana Kasprowicza. Oddział zaprosił do naszego miasta młody zakopiański Teatr im. S. I. Witkiewicza, który w 1986 r. zaprezentował na łódzkich scenach trzy różne spektakle. W 1988 r. Oddział wspólnie z XV LO zorganizował w Łodzi trzydniowy VII Ogólnopolski Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza, w którym uczestniczyły delegacje z kilkunastu szkół. Wśród wielu interesujących osób, z którymi odbyły się spotkania, znajdziemy pisarzy, poetów, podróżników, taterników, himalaistów, plastyków i kolekcjonerów - ludzi łączących kilka pasji z talentem literackim.
  Współpraca z "Nike" zaowocowała spotkaniami z łódzkimi pisarzami (wielu z nich to "ludzie gór"). Należą do nich m.in. Tadeusz Gicgier, Marek Grochowski, Zdzisław Konicki, Zdzisław Szczepaniak, Andrzej Wilczkowski.
 Oddział Łódzki gościł Zofię Stecką z Zakopanego, przewodniczkę tatrzańską i pisarkę. Kilkakrotnie zapraszano do naszego miasta dr Macieja Pinkwarta, pisarza, publicystę, kustosza Muzeum Karola Szymanowskiego "Atma" w Zakopanem, który prezentował swoje książki i wygłaszał wykłady.
  Z najciekawszych spotkań klubowych można wymienić wieczór poezji i pieśni "Mój świat" związany z życiem i twórczością Jana Kasprowicza oraz dyskusje nad książkami: wydanym w 1989 r. "Czasem nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza" Barbary Wachowicz i opublikowanym w 2001 r. dziennikiem Marii Kasprowiczowej "Spadające księżyce".
 Od kilku lat spotkania odbywają się również w lokalu redakcji "Tygla Kultury", którego red. naczelny Zbigniew Nowak jest członkiem założycielem Oddziału Łódzkiego. Miało tam miejsce poruszające spotkanie z hm. Zofią Skalską, która wspominała jak ze swoją drużyną harcerską brała udział 1 sierpnia 1933r. w uroczystości przeniesienia zwłok Jana Kasprowicza z cmentarza do mauzoleum na Harendzie oraz opowiadała o kontaktach z Marią Kasprowiczową i znaczeniu poezji dla jej pokolenia.
  W "Nike" prezentowano wielokrotnie wystawy związane z życiem i twórczością Jana Kasprowicza m.in. z okazji kolejnych grudniowych rocznic urodzin patrona Stowarzyszenia.
  Od kilku lat w związku z tą rocznicą prezentowane są w XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi wystawki przygotowane przez Oddział Łódzki. Ich tytuły: "Śladami Jana Kasprowicza po ziemi kujawskiej", "Jan Kasprowicz w karykaturze", "Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie", "Śladami Jana Kasprowicza po Lwowie", "Harenda w malarstwie Zofii Walczak". Natomiast wystawa fotograficzna "Nasz górski dom" wypożyczona z Muzeum na Harendzie odwiedziła kilka łódzkich szkół.
 Opracowane przez członków Oddziału obszerne ekspozycje poświęcone biografii Jana Kasprowicza zostały pokazane w kilku szkołach i Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.
 W łódzkiej siedzibie Stowarzyszenia prezentowano także wystawy plastyczne m.in.: Stanisława Ibisa-Gratkowskiego, Jadwigi Staszewskiej, Zofii Walczak, Wacława Kondka, który na wniosek Oddziału Łódzkiego otrzymał w naszym mieście ulicę swojego imienia.


  Oddział Łódzki składa się z zapalonych turystów, szczególnie lubiących Tatry i Podhale, z którymi związane było życie i twórczość ich Patrona.
 W latach 1985-88 wraz z Uniwersytetem Łódzkim i Zarządem Wojewódzkim PTTK był współorganizatorem Tygodnia Gór (edycja od III do VI), imprezy o bardzo bogatym programie turystycznokrajoznawczym, naukowym i kulturalnym. Nie zabrakło w niej treści związanych z Janem Kasprowiczem, m.in.: podczas trzeciego Tygodnia Gór prof. Roman Loth wygłosił wykład "Kasprowicz i świat Podhala"; w czwartej edycji łodzianie brali udział w wieczorze "Na Harendzie u Kasprowicza"; podczas piątej - opracowali trasę literacką związaną z Janem Kasprowiczem i Władysławem Orkanem.
  Członkowie Oddziału wielokrotnie razem odwiedzali Podhale oraz Tatry polskie i słowackie. Zawsze w programie tych wypraw było Muzeum Jana Kasprowicza, które jest dla nich "miejscem magicznym", gdzie czują się jak u siebie.
 Często uczestniczyli w organizowanych tam "Tygodniach u Kasprowicza", "Wieczorach na Harendzie". Przed laty jeden z wieczorów "Bibliofilskie wspominki" prowadził Janusz Karol Barański. Bohaterką innego w 2004 r. była Krystyna Stołecka - poetka, pisarka, redaktorka "Tygla Kultury" i członek Oddziału Łódzkiego SPTJK.
  Od kilku lat wycieczki i rajdy są organizowane również na nizinach. Już kilkadziesiąt razy łodzianie z SPTJK i jego sympatycy wędrowali m.in. śladami Jana Kasprowicza po ziemi kujawskiej, drogami powstańców styczniowych w rajdach do Dobrej, literackimi szlakami po Łodzi i ziemi łódzkiej.
  Przez 25 lat działalności Oddział współpracował z artystami plastykami. Jednym z jego członków założycieli jest Zbigniew Janeczek, który stworzył 10 grafik zamieszczonych w bibliofilskich drukach ulotnych wydanych staraniem Oddziału. Do jednego z druków grafikę wykonał Andrzej Graczykowski. Natomiast znakomity łódzki rysownik Stanisław Ibis-Gratkowski jest autorem kilku karykatur Jana Kasprowicza oraz członków Oddziału. Dom Jana i Marii Kasprowiczów zainspirował członkinię Oddziału Zofię Walczak, która namalowała Harendę na 10. pastelach.
  Stowarzyszenie wydało reprodukcje czterech z tych obrazów na kartach pocztowych, do nabycia w muzeum.
  Działalność Oddziału Łódzkiego we współpracy z artystami i "Nike" zaowocowała wieloma wydawnictwami, które prezentowano na różnych wystawach. Najpełniejszą jest ekspozycja przygotowana w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która podsumowuje działalność Oddziału Łódzkiego SPTJK na rzecz upowszechniania i ochrony kultury polskiej.

Anna Nuc Wiceprezes Oddziału Łódzkiego SPTJK

 

 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |
   

2004-2016 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
Strona główna Aktualności z Podhala