MECENAT
 

Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w latach 2009 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016
dotacji,
która umożliwia funkcjonowanie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii Malarstwa Władysława Jarockiego.

Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w roku 2009, 2010 i 2015 dotacji,na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz projektowych przy Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem.

Więcej...

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
   

 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |

MIASTO ZAKOPANE WSPIERA KULTURĘ  |   luty 2016                      

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016r. organizowanego przez Gminę Miasto Zakopane otrzymaliśmy dotację w następującej wysokości:

 
 1. Wydanie oraz promocja książki Romana Lotha "Jan Kasprowicz. Szkice o życiu i twórczości"  - 5000 zł.
 2. Prowadzenie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii Obrazów Władysława Jarockiego -  30.000 zł.
 3. HARENDA - DOM POEZJI 90-lecie śmierci Jana Kasprowicza i 100-lecie wydania "Księgi ubogich" (cykl wydarzeń literackich "Wieczory na Harendzie") - 9.500 zł
  Dziękujemy Miastu za wsparcie. Ta pomoc to dla nas być albo i nie.
 4.  
 


W związku z tym informujemy, że Muzeum Jana Kasprowicza będzie czynne przez cały rok. Zapraszamy również na „Wieczory na Harendzie”.
Informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz na Podhalańskim Portalu Informacyjnym www.watra.pl


Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, jego zabytki i archiwalia w służbie nauki i kultury

Projekt: Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, jego zabytki i archiwalia
w służbie nauki i kultury
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie , który jest realizowany ze środków Fundacji PZU Kultura.

Muzeum Jana Kasprowicza, jego zabytki i archiwalia w służbie nauki i kultury

 • Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie infrastruktury przeznaczonej na archiwum Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie ( stworzenie niezbędnych warunków lokalowych wraz z zabezpieczeniem).
 • Utworzenie pomieszczeń archiwum i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy do archiwizacji i digitalizacji zbiorów historycznych i bieżących oraz stanowisko do pracy archiwizacyjno -badawczej.
 • Pełna archiwizacja dokumentów historycznych przeprowadzona według sformułowanego projektu autorstwa prof. Romana Lotha i digitalizacja wraz z umożliwieniem dostępu do archiwum zarówno naukowcom, ludziom kultury, jak i szerokim rzeszom zainteresowanych.
 • Stworzenie  możliwości dostępu do niektórych zasobów archiwalnych
 • zaprojektowanie i stworzenie interaktywnej, audiowizualnej ścieżki edukacyjnej  w Muzeum na Harendzie, także w języku angielskim
 • uatrakcyjnienie zwiedzania i dostępu do zbiorów archiwalnych, szczególnie wycieczkom szkolnym zwiedzającym Harendę
 • Ochrona cennych dóbr kultury i zachowanie ich dla następnych pokoleń

Projekt trwa od 1.04.2014 - 1.04.2016

Projekt finansowany jest ze środków PZU Kultura

Czytaj więcej172 Wieczór na Harendzie - 0powieść biograficzna o Kasprowiczu   |                        
  Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zorganizowało ostatni w tym roku - 172. Wieczór na Harendzie. Był on poświęcony promocji książki " Jan Kasprowicz. Opowieść biograficzna". Spotkanie z dr Mirosławem Sosnowskim, autorem najnowszej książki o Janie Kasprowiczu (wydanej nakładem SPTJK w 2015 r.) prowadziła Beata Denis-Jastrzębska. Podczas spotkania wystąpił duet Jakub i Kacper Hubiccy (akordeon i skrzypce). "Wieczór na Harendzie" został dofinansowany z budżetu Gminy Miasta Zakopane Przypominamy, że tego dnia wypadła 155. rocznica urodzin Jana Kasprowicza oraz 47. rocznica śmierci jego żony - Marii.

172 Wieczór na Harendzie był częścią obchodzonego 12 grudnia 50-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, do powstania której przyczyniła się i Maria Kasprowiczowa - żona poety.
Rodzice uczniów z kasprowicziowskjiej szkoły podarowali naszemu Muzeum praktyczny prezent - chodniki. Dziękujemy.

 


 Z recenzji dr. hab. Grzegorza Iglińskiego, prof. UWM"W tej interesującej biografii życie poety pokazywane jest z różnej perspektywy: beletrysty, eseisty, naukowca. I ten ostatni przesądza o dokładności i szczegółowości wypowiedzi - żaden fakt nie umknął uwadze autora.
  Skrupulatnie prześledził on dostępne źródła, pragnąc w sposób drobiazgowy i w miarę wyczerpujący przybliżyć rozwój niezwykłej, nietuzinkowej osobowości Kasprowicza. I to się udało. Posunął się jeszcze dalej, bowiem w niektórych miejscach ucieka się do przypuszczeń, hipotez i prawdopodobnych, ale niepoświadczonych żadną zachowaną dokumentacją wypadków lub zachowań. Na to pozwala konwencja beletrystyczna. Zgrabnie łącząc różne techniki wypowiedzi, autor zyskał w ten sposób większą swobodę - może on powiedzieć więcej, niż mógłby to zrobić, trzymając się konsekwentnie wybranej metody czy stylu. Żywot Kasprowicza pokazany zostaje z różnych punktów widzenia [...]


 Biografię tę można chyba nazwać "biografią totalną", bo używając różnych narzędzi do przybliżenia sylwetki poety, pragnącą zarejestrować wszelkie przeżycia i wydarzenia jego dotyczące, oświetlić je z różnych stron, dopowiedzieć niektóre fakty. Ujęcie beletrystyczne spotyka się tutaj z ujęciem naukowym i popularyzatorskim. Takie rozwiązanie ma swoje zalety ale jest tez dyskusyjne, gdyż biografie przyzwyczaiły nas do wyboru ściśle określonej konwencji, biorącej pod uwagę typ czytelnika. Najnowsza biografia Kasprowicza przełamuje ten trend, prowadząc do rozważań nad przyszłością gatunku."


...I PRZYSZEDŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ DO MUZEUM   |                        

  |                        

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza ma zaszczyt zaprosić na ostatni w tym roku - 172. Wieczór na Harendzie.
Temat: Jan Kasprowicz. Opowieść biograficzna
Muzeum Jana Kasprowicza, Zakopane, Harenda 12 a
12.12.2015 r. o godz. 17.00

Spotkanie z Mirosławem Sosnowskim, autorem najnowszej książki o Janie
Kasprowiczu (wydanej nakładem SPTJK w 2015 r.) poprowadzi Beata Denis-Jastrzębska.
Podczas spotkania wystąpi duet Jakub i Kacper Hubiccy (akordeon i skrzypce).

"Wieczór na Harendzie" dofinansowany został z budżetu Gminy Miasto Zakopane

Pragnę przypomnieć, że tego dnia wypada 155. rocznica urodzin Jana Kasprowicza oraz 47. rocznica śmierci jego żony - Marii.

Z poważaniem,

Małgorzata Karpiel


NOWE WIERSZE TOMASZA ZUBKA   |  21-11-2015'                     
Czytaj...

PRZED 1 LISTOPADA   |     30-10-2015'                   

  Przed 1 Listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza tradycyjne odwiedzają grób Patrona na Harendzie. Pojawiają się wszystkie klasy z wychowawcami. Tym razem spotkaliśmy klasę pierwszą i drugą.

Dziękujemy za pamięć o Janie Kasprowiczu i jego żonie Marii.

 

 


PAMIĘTAMY O ANNIE I WŁADYSŁAWIE JAROCKICH   |     30-10-2015'                   
  Kraków. Cmentarz Rakowicki. Czlonkowie Stowarzyszenia odwiedzili grób córki Jana Kasprowicza - Anny Jarockiej i jej męża prof. Władysława Jarockiego.

JESIENNE PORZĄDKI   |    30-10-2015                    

  Trwają jesienne porządki wokół Muzeum i Mauzoleum Jana Kasprowicza. Teren duży, drzew liściastych sporo, to i rąk do sprzątania potrzeba wiele. Nie jest to praca na jeden dzien. Krzątają się z grabiami członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza oraz przygodni wolontariusze zaproszeni do porządków przez kierownika muzeum Małgorzatę Karpiel . Co roku z "odsieczą" przybywają posiłki. To uczniowie klasy piątej z pobliskiej szkoły kasprowiczowskiej z wychowawcą.  W tym roku pomagała im dzielnie wyposażona w nowoczesny sprzęt  mama uczennicy pani Stokłosa. Dziękujemy.     

 

 


MAMY PIĘKNĄ DROGĘ DO MUZEUM   |      29-10-2015                  

Droga do Muzeum Jana Kasprowicza od samego początku była błotnista, dziurawa i wymagała okresowej naprawy. Bywało, że suchą nogą człowiek nie przeszedł. I stało się! Po osiągnięciu porozumienia z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie powstała droga szersza i o  nawierzchni z kostki brukowej. Trudno w to wszystko uwierzyć. Teraz nie tylko jest ładniej ale i...mniej błota trafi do naszego muzeum. Pięknieje nasza Harenda!.
Dziękujemy!     


ŚWIĘTO SZKOŁY KASPROWICZOWSKIEJ W POZNANIU  |                        

  Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu obchodziła pięćdziesięciolecie działalności w budynku przy ulicy Małoszyńskiej. Zaprosili nas na swoją uroczystość. Dziękujemy. Byliśmy. Życzymy kolejnych dziesiątek lat trwania i wielu sukcesów uczniom oraz nauczycielom.

 

 


XVI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA   |    17-10-2015                    

W dniu 17 października 2015 roku na XVI Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza wybrano władze stowarzyszenia na lata 2015-2019.

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Prezes - Piotr Kyc
Wiceprezes - Adam Arndt
Wiceprezes - Jolanta Maćkowiak - Piasecka
Sekretarz - Beata Denis - Jastrzębska
Skarbnik - Bożena Furtak
Członek - Anna Podstawka
Członek - Karol Jaworski
Członek - Ewa Gajewska

Główna Komisja Rewizyjna

Katarzyna Chruściel
Dorota Drewniacka
Łucja Kapralska
Anna Kasieczka
Paweł Suwalski

Sąd Koleżeński

Anna Aulak
Władysława Nowicka
Marian Piasecki
Melania Pitucha

Gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi.

 


W HOŁDZIE WINCENTEMU GALICY   |   07-09-2015'                     

11 października w Zakopanem odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji 99. Rocznicy Urodzin i 5. Rocznicy Śmierci dra Wincentego Galicy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszej Rodziny. Następnie nastąpił przemarsz na Skwer dra Wincentego Galicy, gdzie po oficjalnych przemówieniach i wspomnieniach Honorowego Mieszkańca Zakopanego odsłonięto tablicę upamiętniającą niezwykłego człowieka jakim był doktor Wincenty Galica. W uroczystościach brała udział 21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza , wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla oraz Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa. Doktor Wincenty Galica wraz z małżonka byli wieloletnimi członkami naszego stowarzyszenia. Pan Wincenty był w tatach 1971 -1975 członkiem Sądu Koleżeńskiego.

Zobacz na www.watra.pl


ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA   |                        
Zakopane, 21 września 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o Zwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia
Na podstawie art. 16 ust. 1 statutu, Zarząd  Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zwołuje Zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia w dniu 17 października 2015 roku o godzinie 10.00 w pierwszym terminie i o godz.11.00 w drugim terminie, w siedzibie własnej w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie 12 a w Zakopanem.

Czytaj więcej....


"Jan Kasprowicz. Pieśni na gęśliczkach" |   10-10-2015'                     
  Kolejny Czwartek Literacki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zakopanem był poświęcony poezji Jana Kasprowicza albowiem po wielu latach ukazało się ponownie wydanie, w jednym tomie poezji Jana Kasprowicza: " Hymnów", "Księgi ubogich" i "Mojego świata" w redakcji znawców twórczości poety z Harendy prof. Romana Lotha i Jana Józefa Lipskiego.

Wybór poezji pod tytułem: "Jan Kasprowicz. Pieśni na gęśliczkach" został wydany przez Wydawnictwo Astraia Rafał Monity. Książkę wstępem opatrzył Karol Jaworski. Podczas promocji gawędę o Harendzie Jana Kasprowicza wygłosiła Małgorzata Karpiel, kustosz Muzeum Jana Kasprowicza a wiersze poety czytała Katarzyna Wiwer. Publikacja będzie nabycia w księgarniach oraz w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.
Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem działająca pod kierownicywem Bożeny Gąsienicy.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Panu Rafałowi Monicie za tę cenną inicjatywę wydawniczą. Dziękujemy również Karolowi Jaworskiemu.OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ  |   30-09-2015'                     

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem, Harenda 12 a informuje, iż środki pieniężne w wysokości 3.820 zł. uzyskane podczas zbiórki publicznej zakończonej  w dniu 15.10.2014 r. na podstawie zezwolenia nr 427/2013 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w dniu 5.11.2015 r. przeznaczone  zostały na czyszczenie i naprawę i malowanie krat w Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie.

Stowarzyszenie jeszcze raz dziękuje wszystkim którzy wsparli akcję ratowania mauzoleum. Pełna lista ofiarodawców znajduje się na stronie internetowej www.harenda.com.pl


ZAPROSZENIE   |                        
 

 8 października 2015 r. o godz.18.00 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na Czwartek Literacki pt. "Jan Kasprowicz. Pieśni na gęśliczkach". Będzie to promocja książki Wydawnictwa Astraia.

Pierwsze po wielu latach ponowne wydanie w jednym tomie poezji Jana Kasprowicza: Hymnów, Księgi ubogich i Mojego świata w redakcji znawców twórczości poety z Harendy prof. Romana Lotha i Jana Józefa Lipskiego. Lektura obowiązkowa dla każdego miłośnika poezji polskiej. Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem, os. Łukaszówki 4a. Wstęp wolny.


171WIECZÓR NA HARENDZIE   |  21-09-2015'                      
  Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zorganizowało w dniu 20 września 171. Wieczór na Harendzie.

Z prelekcją pod tytułem "Jan Kasprowicz i Iwan Franko. O przyjaźni między poetami" wystąpiła Natalia Jastrzębska. Spotkanie prowadziła Bożena Gąsienica
Gościnnie wystąpił zespół "Żmij".
Gospodynią Wieczoru była Małgorzata Karpiel , kierownik biura Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości i Jana Kasprowicza i kustosz w muzeum poety.

Wieczór został dofinansowany z budżetu Miasta Zakopane

Natalia Jastrzębska - studentka Katedry Ukrainistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, od kilku lat związana z Muzeum Jana Kasprowicza.

Bożena Gąsienica - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem, historyk literatury, absolwentka Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zespół Żmij - kwartet grający muzykę Słowian widzianą oczyma romantyków. Czerpią inspiracje z kultury ludowej i z poezji, między innymi Adama Mickiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy - specjalnie na ten Wieczór - Jana Kasprowicza.
Wieczór został dofinansowany z budżetu Miasta Zakopane

 
   |                        
 

 

 

Z żalem i w smutku zawiadamiamy,
że 10 sierpnia 2015 r. zmarł w wieku 97 lat

Mieczysław Cieciura

współtwórca Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, przez wiele kadencji członek Zarządu Głównego.


Był wykonawcą testamentu Marii Kasprowiczowej. Człowiek oddany Harendzie

Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w dniu 28.08.2015 r. o godz. 13.00 na zakopiańskim cmentarzu przy ul. Nowotarskiej.URODZINY MARII KASPROWICZOWEJ   |     22-07-2015'                    

  Dzisiaj imieniny Marii Kasprowiczowej.
Spoczęła w 1968 roku u boku męża, w mauzoleum na Harendzie.

Naprawdę warto tutaj zajrzeć! Zapraszamy.

"Przynoszę Ci kilka pieśni,
W cichym je składam pokłonie-
Proste i szare jak głazy:
W góry poszedłem po nie"

Fragment z "Księgi ubogich" ( 1916)


170. "Wieczór na Harendzie" - Wokół poezji drugiej połowy XIX wieku  |                        

W Zakopanem przeszłość ożywa codziennie. W sobotę Harenda stała się centrum badań nad poezją drugiej połowy XIX wieku - w domu Jana Kasprowicza gośćmi było blisko dwudziestu członków międzyuczelnianego projektu naukowego, którego celem jest rejestracja i opis wierszy publikowanych w latach 1864-1894 na łamach czasopism polskich. Kierownik zespołu badawczego prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn z UAM w Poznaniu przedstawił publiczności zamysł, przewidywane rezultaty przedsięwzięcia oraz sposoby ich osiągnięcia. Jakże niesprawiedliwe okazuje się określenie epoki mianem "czasów niepoetyckich"! Wszystkie odnalezione dotąd przez literaturoznawców teksty poetyckie oraz wypowiedzi krytyczne czy teoretyczne o poezji - a znajdują się wśród nich naprawdę fenomenalne odkrycia - gromadzone są na bieżąco w internetowej bazie danych. Jej strukturę i zasady funkcjonowania zaprezentował dr Piotr Kopszak z Muzeum Narodowego w Warszawie. Miłośnicy poezji mieli również okazję posłuchać utworów poetyckich Kasprowicza odczytanych i wnikliwie skomentowanych, między innymi przez prof. dr hab. Wiesława Ratajczaka (UAM) oraz dr hab. Marka Wedemanna (UAM). Ujrzeli je także w pierwotnym, czasopiśmienniczym kontekście, oglądając numery gazet i tygodników z tamtego okresu. Projekt Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa) historycy literatury i dokumentaliści realizują pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wśród członków zespołu, którzy odwiedzili Harendę, oprócz wymienionych już osób, byli także: dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW, dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO, dr hab. Marek Dybizbański (UO), dr Joanna Zajkowska (UKSW), dr Marta Karpov (UAM), dr Mateusz Bourkane (UAM), dr Marin Jauksz (UAM), Dawid Maria Osiński (UW), mgr Rozalia Wojkiewicz (UAM), mgr Karolina Karpińska (UAM). "Wieczór na Harendzie" prowadzony przez Karola Jaworskiego (IBL PAN) dofinansowany został z budżetu Gminy Zakopane.

Zobacz więcej zdjęć...


ZAPROSZENIE NA 170.WIECZÓR NA HARENDZIE   |                        
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na kolejny "Wieczór na Harendzie" do Muzeum Jana Kasprowicza,Zakopane Harenda 12 a, 27 czerwca (sobota) 2015 r. o godz. 19.30

"Wokół poezji drugiej połowy XIX wieku"

Popularyzatorska prezentacja projektu naukowego Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa) realizowanego pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 2012-2017 połączona z wieczorem zapoznanej poezji i zapoznanych autorów.

Udział w Wieczorze weźmie szereg badaczy z krajowych ośrodków naukowych pod kierownictwem prof. dr. hab. Radosława Okulicz-Kozaryna.

Prowadzenie: Karol Jaworski

"Wieczór na Harendzie" dofinansowany został z budżetu Gminy ZakopaneX Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza   |  czerwiec 2015 r                       
  Po raz dziesiąty Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza i Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zorganizowały Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza.
Jest to znaczony na żółto, wspaniały widokowo szlak turystyczny prowadzący z Gubałówki do centrum Zakopanego na Antałówkę, Parałówkę i Ugorami schodzący na Harendę z której,  po zwiedzeniu Muzeum Jana Kasprowicza wspina się na Rafaczówki i przez Furmanową prowadzi na Gubałówkę do punktu wyjścia. 

Na trasie X Rajdu zorganizowano były trzy konkursy wiedzy oraz jeden konkurs czytania i recytacji poezji Jana Kasprowicza.
Zgłosiło się 8 dziesięcioosobowych drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów. Pogoda była słoneczna.
Po podliczeniu ilości punktów okazało się, że konieczna była dogrywka o I miejsce pomiędzy SP nr 4 i SP nr 9.

Wyniki :
Szkoły podstawowe:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem -  Paulina Zwijacz      
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem - mgr Anna Guguła
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem - mgr Elżbieta Gawron
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem - mgr Radosław Radosz 

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce - Gimnazjum w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej "Betlejem" w Zakopanem - mgr Janina Kasprzycka
II miejsce - Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanem - mgr Jacek Bogdanowicz
III miejsce -Gimnazjum w Zespole Szkól im. Legionów Polskich w Poroninie - mgr Maria Śliwińska
IV miejsce - Gimnazjum w Nowem Bystrem - mgr Paweł Garbacz

Nagrody ufundował organizator - Szkoła Podstawowa nr 9 im.Jana Kasprowicza w Zakopanem. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami za wspólną wycieczkę. Gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy w roku 2016 na XI Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza, który odbędzie się tradycyjnie w środę przed Bożym Ciałem. 

Dziękuję  pracownikom Muzeum Jana Kasprowicza - Małgorzacie Karpiel, Halinie Sierant-Ripper i Małgorzacie Trebuni Tutce , oraz nauczycielom szkoły im.Jana Kasprowicza  - Bożenie Furtak, Annie Gugule, Alicji Stawiarskiej, Małgorzacie Behounek i Hannie Kardaś - Wicher  oraz Aleksandrze Juszczak  za pomoc przy organizacji imprezy. Dziękuję Prezesowi spółki Harenda Wyciągi S.Z.O.O Wojciechowi Strączkowi za udostępnienie wyciągu krzesełkowego  uczestnikom imprezy. Piotr Kyc


SUKCES PANI MAŁGORZATY SKWAREK GAŁĘSKIEJ   | 17-06-2015'                       
  W Muzeum Miasta Łodzi odbyło się Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Wśród nagrodzonych jest m.in. Członek naszego Stowarzyszenia Małgorzata Skwarek - Gałęska, którą uhonorowano certyfikatem "Lider Społeczno-Oświatowy". Pani Małgorzata jest kierowniczką Filii Nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Organizuje spotkania "Katamaran Literacki" oraz warsztaty poetyckie, którymi skutecznie pozyskuje ona młodzież dla tej dziedziny sztuki.

Gratulacje dla Pani Małgorzaty!


Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3902121,podsumowanie-ruchu-innowacyjnego-w-edukacji-w-muzeum-miasta-lodzi,id,t.html?cookie=1169.WIECZÓR NA HARENDZIE   |                        
 22 maja w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie miało miejsce kolejne spotkanie literackie. Gośćmi Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i Studium Literacko Artystycznego UJ byli laureaci Nagrody im. Macieja Słomczyńskiego, którzy mogli w tym niezwykłym miejscu promować nagrodzone utwory. W 169.Wieczorze na Harendzie prowadzonym przez prof. Gabrielę Matuszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego udział wzięli: Ewa Szumowska autorka powieści "Jaspiska Wola" i Michał Kozłowski autor tomiki poetyckiego "Gadane". Katarzyna Janicka nagrodzona za tom opowiadań "Prospekt Park Stories" niestety nie mogła odwiedzić w tym terminie Harendy. Nagrodzeni autorzy są absolwentami Podyplomowego Studium Literacko Artystycznego UJ (pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy).

Zobacz zdjęcia...


GOŚCIE NA WERANDZIE - ANNA POLONY      |       18-05-2015                 

17 maja nasze muzeum odwiedziła Pani Profesor Anna Polony, która dzień wcześniej wzięła udział w Nocy Muzeów zorganizowanej w Muzeum Karola Szymanowskiego "Atma". Myślimy i my o współpracy z Panią Profesor. Byłyby to wieczór literacko-muzyczny poświęcony poezji Jana Kasprowicza i muzyce tamtego czasu.


NOC MUZEÓW 2015 |     12-05-2015'                   

  Szanowni Państwo.

Informujemy, że w związku z Nocą Muzeów, która przypada na najbliższą sobotę - 16 maja, nieaktualne są godziny otwarcia Muzeum Jana Kasprowicza 10 - 15.30. Wyjątkiem mogą być jedynie grupy, które dokonają wcześniejszej rezerwacji.

Zapraszamy Państwa nocą w godz. 20.00 - 24.00, do saloniku Marii i Jana Kasprowiczów gdzie czytać będziemy poezję Jana Kasprowicza.

W niedzielę Muzeum otwarte zgodnie z harmonogramem, tj. 10 -15.30  


KASPROWICZ U GAŁCZYŃSKIEGO  |      10-05-2015'                  

  W Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego znajdującego się                    w leśniczówce Pranie zorganizowano kolejne spotkanie z cyklu "Geniusz loci - opowieści o pisarzach i ich miejscach" .
Tym razem bohaterem wieczoru nad Jeziorem Nidzkim był Jan Kasprowicz.
Autorką ciekawej opowieści o Kasprowiczu i Harendzie była Małgorzata Karpiel kierowniczka Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Pomysłodawcą cyklu spotkań popularyzujących wybitnych polskich twórców, których upamiętniono muzeami biograficznymi jest Wojciech Kass - poeta, eseista, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Dziękujemy za zaproszenie.


bsp;
168.WIECZÓR NA HARENDZIE   |     25-04-2015'                   

  Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zorganizowało kolejny - 168. "Wieczór na Harendzie". Spotkanie było poświęcone "Meteorowi Młodej Polski "- Stanisławowi Przybyszewskiemu, jednemu z najważniejszych twórców Młodej Polski. Wykład popularyzatorski pod tytułem " Demony i fascynacje Przybyszewskiego (i Przybyszewskim)" wygłosiła prof.dr. hab. Gabriela Matuszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wprowadzenia dokonał Karol Jaworski. Wieczór miał miejsce oczywiście w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w sobotę dnia 25 kwietnia.

Organizacja "Wieczoru " była dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Zakopane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w 2015 r


ZAPRASZAMY NA 168 .WIECZÓR NA HARENDZIE   |     17.04.2015'                   

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza
ma zaszczyt zaprosić na

168. "Wieczór na Harendzie",
Demony i fascynacje Przybyszewskiego (i Przybyszewskim)


poświęcony życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego, jednego z najważniejszych twórców Młodej Polski.
Wykład popularyzatorski wygłosi prof.dr. hab. Gabriela Matuszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wprowadzenie Karol Jaworski

Muzeum Jana Kasprowicza, Zakopane, Harenda 12 a
25 kwietnia (sobota) o godz. 18.00

 

Organizacja "Wieczoru " jest dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Zakopane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w 2015 r.

ZOBACZ ZAPROSZENIE /PDF/


ORSZAK PAMIĘCI NA HARENDZIE   |     10-04-2015'                    

  W dniu 10 kwietnia, w kolejną rocznicę Tragedii Smoleńskiej społeczność Parafii p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie oddała hołd jej ofiarom. Po mszy świętej odprawionej przez księży: ks.Proboszcza Antoniego Staszeczko ,ks. Jana Wichary i ks. Kazimierza Podsiadło zebrani, wśród których nie zabrakło dzieci i delegacji harcerzy z zakopiańskiego ZHR-udali się na cmentarz parafialny. Tam, przed granitowym obeliskiem odmówiono modlitwę za ofiary katastrofy smoleńskiej i za pomordowanych w Katyniu. Oraz złożono kwiaty. 
    Kamienny pomnik z figurą Jezusa Frasobliwego odsłonięto na Harendzie w roku 2011. Na granitowym obelisku widnieją słowa: "Ofiarom katastrofy smoleńskiej w I rocznicę, parafia Harenda, 10.04.2011". Monument, ufundowany przez parafian, został ustawiony na parafialnym cmentarzu.
Organizatorką corocznych Orszaków Pamięci jest siostra Bronisława Wichary.


WESOŁYCH ŚWIĄT!  |    03-04-2015'                    
Kochani Przyjaciele!

Moc serdecznych życzeń: zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
składają w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana
Kasprowicza oraz pracowników Muzeum na Harendzie:


Piotr Kyc - prezes
oraz Małgorzata Karpiel - kustosz


ZIMA NIESTETY POWRÓCIŁA NA HARENDĘ...   |  03-04-2015'                       
Po krokusach...Znowu pada śnieg. Jest mróz. W kościele dekoracja na triduum paschalne wskazuje i ostrzega.

KROKUSOWO NA HARENDZIE   |    26-03-2015'                    

PŁYŃ MARZANNO,PŁYŃ DO MORZA...   |   20-03-2015'                     

  Na Harendzie tradycyjnie spławiono Marzannę. Obok Muzeum przemaszerował hałaśliwy pochód uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza. Kukła wykonana z siana i papieru popłynęła do morza. W tym roku pogoda był wiosenna, słoneczna. Zakwitły nawet pierwsze krokusy. Dodatkową atrakcją było częściowe zaćmienie słońca, które obserwowano z zainteresowaniem.

 

 


SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM KUCZKOWSKIM - JUTRO KOLEJNE... U NAS   |     06-02-15'                   
  6 marca w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem odbyło się  spotkanie z poetą Krzysztofem Kuczkowskim, pt. "Narcissus poeticus i jego zapach".  Kolejne spotkanie poetycki w którym weźmie udział Krzysztof Kuczkowski - już w sobotę 7 marca, kiedy o godzinie 17.00  w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie rozpocznie się  Noc Poetów. Podczas spotkania zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Jednego Wiersza im. Jerzego Tawłowicza organizowanego przez Tygodnik Podhalański a zwycięzcy w kat. literackiej i gwarowej otrzymają statuetki. Przewodniczącym jury w Konkursie Jednego Wiersza jest Krzysztof Kuczkowski. 

Organizatorzy informują:" Podczas tego niezwykłego wieczoru każdy będzie mógł podzielić się swoją twórczością, będzie też okazja do rozmów kuluarowych i nawiązania ciekawych znajomości z osobami o tej samej "poetyckiej przypadłości". Liczymy na liczne przybycie poetów, niezależnie od wieku, wykształcenia czy dotychczasowego dorobku literackiego. Tej nocy połączy nas wszystkich poezja!"  
Zapraszamy!


SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM KUCZKOWSKIM   |     05-03-2015'                   

Miejska Bibliotek Publiczna im.W.Żeromskiego w Zakopanem zaprasza  na spotkanie z Krzysztofem Kuczkowskim, redaktorem pisma  TOPOS.
Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w piątek  6 marca o godz. 17.00.  

Krzysztof Kuczkowski -ur. 1955 r. w Gnieźnie. Poeta, autor szkiców, recenzji literackich i muzycznych; juror wielu konkursów, wykładowca warsztatów poetyckich. W 1993 r. założył dwumiesięcznik literacki "Topos", którym kieruje do dzisiaj. Jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, organizator Festiwali Poezji w Sopocie. Redaktor serii książek Biblioteka "Toposu".

Opublikował tomiki wierszy: Prognoza pogody (1980), Pornografia (1981), Ciało, cień (1989), Trawa na dachu (1992), Widok z dachu (1994), Stado (z K. Szymoniakiem, 1995), Anioł i góra (1996), Niebo w grudniu (1997), Wieża widokowa (wybór wierszy, 1998), Tlen (2003), Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z W. Kassem, 2006), Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości (2007), Wiersze [masowe] i inne (2010).

Zredagował antologie poezji Podróż do Gdańska (2009) oraz dwujęzyczną Six Poets: Twenty-eight Poems (2011). Autor słuchowiska radiowego: Opowieść o Truposzu (2008) oraz perfomence'u (wspólnie z muzykiem Romanem Puchowskim, debiut sceniczny - 2007) pod tym samym tytułem.

Laureat m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu "Sopocka Muza" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (1996), srebrnego medalu Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2008) oraz Nagrody "Nowej Okolicy Poetów" za dorobek poetycki (2008).

Od 1981 roku mieszka w Sopocie, od 2009 w Gdyni-Orłowie.


130/30 WITKACY - TEATR  |                        
  Trwają obchody 130.Rocznicy Urodzin St.I.Witkiewicza, 30.Urodziny Teatru Witkacego i 100. Rocznicy Śmierci St. Witkiewicza. Wczoraj, po pochodzie zakopiańskimi Krupówkami i wernisażu okolicznościowej wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki odbyła się Premiera spektaklu "METAFIZYKA DWUGŁOWEGO CIELĘCIA". Przedstawienie w reżyserii Andrzeja Dziuka zagrano na Scenie Witkacego.

Jak to przy okazji jubileuszów się zdarza występowali goście i przyjaciele teatru. Nie zabrakło przedstawicieli instytucji państwowych oraz samorządowych. Nie zabrakło i nas. Stowarzyszenie reprezentował Prezes Piotr Kyc, Skarbnik Ewa Gajewska oraz Kierownik Biura Małgorzata Karpiel. Dzięki pomysłowości Joli Maćkowiak - Piaseckiej podarowaliśmy Dyrektorowi Teatru Andrzejowi Dziukowi ciekawy prezent... Zapaliliśmy również świeczki urodzinowe na starej, pamiętającej Witkacego desce z Harendy.

Był i tort urodzinowy przygotowywany tradycyjnie przez Cukiernię Samanta.

Życzymy Dyrekcji oraz wszystkim Aktorom i Pracowników Teatru Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem wielu sukcesów scenicznych !

Zobacz więcej zdjęć...


IX WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO  |20-02-2015'                        

  20 lutego w Łodzi odbyło się IX Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego naszego Stowarzyszenia. W tym roku obchodzono również 30.Lat Oddziału Łódzkiego SPTJK !
Spotkanie zorganizowano w mieszkaniu Anny Aulak. W Zgromadzeniu wziął udział Prezes SPTJK Piotr Kyc  z Zakopanego.
  Gratulujemy naszym Przyjaciołom z Łodzi wytrwałości, dziękujemy za zaproszenie i życzymy wszelkiej pomyślność we wspólnym działaniu jak i w życiu osobistym.
  Serdecznie pozdrawiamy z Harendy.

  Walne Zgromadzenie prowadził Adam Arndt, który ponownie został wybrany na szefa Oddziału. Gratulujemy Adamie!  
 


 SPOTKANIE Z PROFESOREM ROMANEM LOTHEM W WARSZAWIE  | 17-02-2015'                       

Wkrótce...


MIECZYSŁAW KARŁOWICZ IN MEMORIAM   |   09-02-2015'                     
  Sto sześc lat temu schodząca z Małego Kościelca lawina zakończyła życie Mieczysława Karłowicza, kompozytora uważanego, obok Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego, za najwybitniejszego w historii muzyki polskiej. Z tej smutnej okazji Stowarzyszenie im. Karłowicza zorganizowało w Kościele św.Krzyża w Zakopanem koncert poświęcony pamięci tragicznie zmarłego kompozytora. Koncert symfoniczny był jednym z wydarzeń rocznicowych, jakie miały miejsce w Zakopanem, w zimową , śnieżną niedzielę. Poprzedziła go msza święta w intencji "tych, co w górach pozostali i tych, którzy z narażeniem życia zdążają im na ratunek"- jak piszą organizatorzy oraz sesja poświęcona osobie kompozytora. Spotkanie "Mieczysław Karłowicz in memoriam" zorganizowano w Domu pod Jedlami.

Niedzielnym koncertem Stowarzyszenie im. Karłowicza zainaugurowało cykl corocznych prezentacji twórczości Mieczysława Karłowicza. Będę się one odbywały w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej "Muzyka na Szczytach".


ROK WITKIEWICZÓW ROZPOCZĘTY   | 07-02-2015'                       
  Świętowanie z okazji 100lecia śmierci Stanisława Witkiewicza ojca i 130. rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza rozpoczęło się. W Muzeum Stylu Zakopiańskiego, w willi Koliba Muzeum Tatrzańskie dokonało inauguracji obchodów Roku Witkiewiczów. 6 lutego we wspaniałych wnętrzach zabytkowej willi, zaprojektowanej przez Stanisława Witkiewicza odbył się wernisaż wystawy fotografii Litewskim szlakiem Witkiewiczów. Autorem ekspozycji jest Jan Skłodowski - doktor nauk humanistycznych, fotografik, pisarz, podróżnik i badacz Kresów.

Wystawa jest poświęcona rodzinie obu wybitnych twórców, przede wszystkim zaś miejscom, z których ona się wywodzi.

Wernisaż połączony był z wykładem autora przybliżającym jego tematykę.


  |   07-02-2015'                     
 Nie pierwszy raz w Miejskiej Galerii Sztuki im.hr Władysława Zamoyskiego, w Zakopanem zaproponowano zwiedzającym podwójne przeżycie estetyczny i wydarzenie towarzyskie na deser urządzając jednocześnie dwa wernisaże i organizując artyście poważny jubileusz pracy twórczej.

W sali "bocznej" wystawiono prace Mariusza Szymańskiego. Cykl obrazów wykonanych techniką przypominającą fotografię reporterską nosił tytuł"Niepokój". Tematyka historycznie bardzo aktualna. Odnosiła się do sytuacji, jaka ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Jest to niewątpliwie sytuacja niepokojąca, groźna i mało przewidywalna. Ostatecznie nikt poza paroma politykami z tej, czy innej orientacji politycznej nie chce wojny. Artysta ostrzega.

Drugi wernisaż zorganizowano w sali głównej. Na ścianach i pod sufitem zawisły przede wszystkim cudowne tkaniny wykonywane przez pięćdziesiąt lat przez Helenę Sułkowską -Pawlik.

Tytuł wystawy " Marzenia spełnione i zapisane" zorganizowanej z okazji 50-lecia pracy twórczej, wskazuje, że pół wieku trudnego, często samotnego tworzenia dzieł sztuki zakończyło się sukcesem. Potwierdziła to i sama artystka w krótkim wystąpieniu.

Były kwiaty, oraz życzenia od przyjaciół z branży i tych od dnia powszedniego. Nie zabrakło oficjalnych wystąpień przedstawicieli samorządu lokalnego. Okazały tort przypominający tkaninę o jesiennej kolorystyce wykonali po mistrzowsku cukiernicy z zakopiańskiej Cukierni Samanta.

Przede wszystkim były dzieła sztuki pani Heleny. I tutaj pojawił się niepokój (wprawdzie nie ten na serio, jaki uderza z obrazów Mariusza Szymańskiego...). Dwie wystawy, kilkadziesiąt dzieł, dwóch, jakże rożnych pokoleniowo i ideowo artystów. Wszystko z jakąś intencją estetyczno - etyczną. A tu do następnego wydarzenia, które miało miejsce w Kolibie pozostała tylko godzina...Co robić , co wybrać. Tam inauguracja Roku Witkiewczów i kapitalny wykład dr Jana Skłodowskiego o korzeniach tej zasłużonej dla miasta rodziny. Tu, w miejskiej galerii samo piękno na odkrycie którego też potrzeba czasu.

Pamiętam, jak przed paru laty gmina próbowała wprowadzić ład w organizacji imprez. Jakoś się udawało ostatnimi laty...Kalendarz imprez funkcjonował. Można się było z nim zapoznać przed planowaniem. Co dalej?

Ostatecznie część gości z Miejskiej Galerii Sztuki zjawiła się w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w... połowie wykładu. Pamiętam takie pielgrzymowanie do źródeł kultury sprzed paru ładnych lat.

Pozostaje wybrać się ponownie na Krupówki, do Miejskiej Galerii Sztuki, aby spokoju i z należną sztuce atencją obejrzeć te dwie ciekawe wystawy. Ale pysznego tortu z Samanty już nie będzie...


PRUSZYŃSKA - POETKA ZAPOMNIANA   |                        
  ZNAD DNIEPRU POD TATRY. Pod takim tytułem Muzeum Tatrzańskie zorganizowało wieczór poświęcony Sławie Pruszyńskiej, jednej z najwybitniejszych poetek epoki Młodej Polski. Wykład dr Jana Skłodowskiego miał miejsce w Muzeum Stylu Zakopiańskiego mieszczącego się w willi Koliba. Wybranie dnia 7 stycznia na prezentację tej niezwykłej, barwnej postaci związanej z Zakopanem nie było przypadkowe. Tego dnia 70 lat temu, w roku 1945 , nie doczekawszy bliskiego końca wojny zmarła Sława Pruszyńska. Została pochowana na zakopiańskim cmentarzu pod przybranym nazwiskiem Stanisława Rupniewska. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, w którym miejscu znajduje się jej grób.

Pod koniec XIX i na początku XX wieku twórczość Pruszyńskiej cieszyła się popularnością. Obecnie jest to poetka całkowicie zapomniana. Być może kiedyś posłuchamy Jej poezji na Harendzie?


 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |
 

2004-2011 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza .Wykonanie: Piotr Kyc 2008  |  
kontakt
SPTJK

Z wizyta u dr Mirosława Sosnowskiego Adam Arndt Prtzewidniczacy Walnego Podziękowanie dla Małgorzaty Karpiel Kierownika Biura Stowarzyszenia i kustosza Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Prezes Piotr Kyc prezentuje książkę dr Mirosława Sosnowskiego "Jan Kasprowicz.Opowieść biograficzna" >