napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o Harendzie i okolicach
 
W domu na Harendzie zawsze były koty. I od roku 1923 mieszkają tu nadal. Jest to jeden albo dwa kotki (czasem więcej). Zwierzątka towarzyszyły Marii Kasprowiczowej przez lata.
Wkrótce napiszemy
o harendziańskich kotach. Na archiwalnej fotografii jeden
z wieloletnich mieszkańców Harendy - czarny kot Marii. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w latach 60 - tych.
 
 
 
 

Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w latach 2009 -2016 dotacji, która umożliwia funkcjonowanie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii Malarstwa Władysława Jarockiego.

Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w roku 2009 i 2010 dotacji,na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem.

Więcej...

 
 
 
Nadanie Gminnej Bibliotece w Poroninie imienia Jana Kasprowicza, 14.10.2010 r
 
Sesja
Uczestnicy MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza", jaka odbyła się w dniach  7-8 maja 2010 roku w Olsztynie.

Płoną nasturcje na Harendzie ..
 
 
 
   

 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |


DRUHOWIE WYBRALI ZARZĄD - DH MARDUŁA PREZESEM   |       06-11-2010'                  

  Dnia 6 listopada w sali kina "Sokół" odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"- Gniazdo w Zakopanem. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonano wyboru nowych władz.
  Prezesem "Sokoła" został ponownie druh dr Stanisław Marduła.
  Pozostali członkowie Zarządu: Leszek Behounek - naczelnik , Joanna Buczyńska - wiceprezes, Jan Karpiel Bułecka - wiceprezes, Maria Kalinowska - skarbnik, Barbara Gąsienica Józkowy - członek, Michał Zacharko - członek, Jacek Żbik - sekretarz.
 Komisja Rewizyjna: Krzysztof Dudziński, Jan Jasuwienas , Kazimierz Nalepka Magdalena Osmolik Gaździak, Marek Wysocki.
 Sąd Honorowy: Stanisław Chlebek, Piotr Kyc, Antoni Marmol , Kazimierz Murasiewicz, Paweł Zelek.

 Jednym z wniosków poprzedniego Zarządu, jaki poddano pod obrady Walnego Zebrania był wniosek o nadanie zakopiańskiej organizacji sokolej imienia druha Franciszka Marduły, wieloletniego członka "Sokoła", znakomitego lutnika. Wniosek przegłosowano. Cieszy nas decyzja sokołów, ponieważ druh Mardula był trzymamy do chrztu przez samego Jana Kasprowicza. Poeta został ojcem chrzestnym Franciszka kiedy przebywa łw Poroninie, w domu jego rodziców.
  Druhna Barbara Gąsienica Józkowy zgłosiła interesujący, społecznie potrzebny i uzasadniony wniosek o powołanie przy "Sokole" sekcji wolontariatu dla młodzieży.
  W walnym uczestniczył Prezes SPTJK Piotr Kyc - członek "Sokoła", który podziękował Zarządowi za wsparcie finansowe na renowację Mauzoleum Kasprowicza. Przypominamy, ze PTG "Sokół" było jedną z paru instytucji, które nabyły cegiełki o wartości 1.000 zł.
 Życzymy druhom sukcesów i prężnego działania organizacji. Liczymy na dobrą współpracę.

Zobacz zdjęcia...


NA GROBACH KASPROWICZÓW I ICH RODZINY   |   03-11-2010'                      

  Jola, Magda i Marta z klasy IV Szkoły im. Jana Kasprowicza wykonały z siostrą Bronisławą Wichary piękne wieńce na groby Jana i Marii Kasprowiczów, oraz rodziny Marii - jej matki i sióstr.

 Nie tylko wykonały, ale osobiście zaniosły na zakopiański cmentarz, gdzie złożyły je wspólnie z Małgorzatą Karpiel w imieniu szkoły i Stowarzyszenia.
  Mieliśmy również pomocników przy porządkach świątecznych w Mauzoleum i jego otoczeniu. Pomogły nam znajome dziewczynki.Dziękujemy.


WSPOMNIENIA Z SESJI NAUKOWEJ   |  02-11-2010'                       
   

NASI DARCZYŃCY   | 01-11-2010'                        
  "Cegiełkę Dobroczyńcy" zakupili: Mirosław Sosnowski - Warszawa, dyrektor i uczniowie Szkoły Podstawowej im.Jana Kasprowicza w Klikuszowej, uczniowie i wychowawca klasy II a Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu, Leszek Bernat - Paryż/Warszawa. Dziękujemy

Zobacz listę darczyńców


ZNICZE   |    01-11-2010'                     
 Dzieci z duszpasterstwa na Harendzie, prowadzonego przez siostrę Bronisławę Wichary, włączyły się do akcji ratowania Mauzoleum Jana Kasprowicza.
 Znicze przekazał nam p. Mariusz Sztymelski. Dziękujemy.

SESJA NAUKOWA NA HARENDZIE   | 28-10-2010'                         

  Zbliża się dzień 12 grudnia, 150 rocznica urodzin Jana Kasprowicza. Jedną z rocznicowych inicjatyw Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza była organizacja sesji naukowej, pt.: "Kasprowicz a Słowiańszczyzna" w 150 rocznicę urodzin Poety.
    Pomysłodawcą tego ważnego dla Harendy wydarzenia była dr Małgorzata Wonuczka - Wnuk, członek naszego Zarządu.
    W dniu 23 października sesję otworzył Prezes Stowarzyszenia Piotr Kyc. Uczestników przywitał w imieniu Burmistrza Miasta Zakopane zastępca Burmistrza Jan Gąsienica - Walczak.
    Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. Gabriela Matuszek, oraz prof. dr hab. Ilija Paczew.

  W Muzeum Kasprowicza wygłoszono następujące referaty: prof. dr hab. Ilija Paczew, Bułgaria (Uniwersytet Łódzki), "Twórczość Kasprowicza w poetyckiej interpretacji Teodora Trojanowa", prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński) - "Jak Przybyszewski czytał Kasprowicza", dr Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - "Dramaturgia krajów słowiańskich w krytyce teatralnej Kasprowicza", mgr Karol Jaworski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - "Drzewo kosmiczne jako temat poezji słowiańskiej na przykładzie Jana Kasprowicza i Konstantina Balmonta" , dr Mirosław Sosnowski - "Rosyjskie echa poezji Jana Kasprowicza", mgr Katarzyna Kłos (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - "Słowiańskie portrety i autoportrety Jana Kasprowicza", dr Małgorzata Wnuk "Słowiańszczyzna Kasprowicza na Harendzie".

  Podczas obrad Prezes Piotr Kyc wręczył najhojniejszym darczyńcom, którzy zakupili "Cegiełki Dobroczyńcy" pamiątkowe "cegiełki" i okolicznościowe upominki. W imieniu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Gniazdo Zakopane podziękowania przyjął druh Leszek Behounek. PSS Społem w Zakopanem reprezentowała Pani Stanisława Dvorzak. Pragniemy podziękować w tym miejscu Prezesowi PSS Społem w Zakopanem Wojciechowi Gachowi i Prezesowi PTG Sokół Gniazdo Zakopane druhowi Stanisławowi Mardule. Podziękowania od Stowarzyszenia odebrała również Pani Krystyna Bulas, która wraz z mężem Romanem w sposób znaczący wsparli działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

  W dniu następnym uczestnicy sesji, oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów, wieńce i zapalili znicze na grobach Marii i Jana Kasprowiczów.
  Wśród gości składających dowody pamięci Kasprowiczom był również dyrektor Teatru im S.I Witkiewicza Andrzej Dziuk z małżonką Dorotą. W imieniu Starosty Tatrzańskiego kwiaty złożyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Anna Król - Józaga.

 Sesja naukowa poświęcona Janowi Kasprowiczowi jest jedną z trzech konferencji organizowanych z okazji 150 rocznicy urodzin Poety. W maju odbyła się sesja na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Kolejną organizuje Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, które jest miastem rodzinnym Kasprowicza.
 Za sprawną organizację sesji należą się podziękowania pani kierownik Biura Stowarzyszenia Małgorzacie Karpiel, kustosz Halinie Sierant - Ripper oraz Beacie Denis - Jastrzębskiej. Dziękujemy za przybycie pani Annie Karpiel - Sembereckiej z portalu internetowego www.watra.pl

Miłą niespodzianką dla organizatorów było również przybycie członków Zarządu i naszych sympatyków.


  Zorganizowanie sesji kasprowiczowskiej było możliwe dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Zakopane. Dziękujemy.

/PK/

VI RAJD SZLAKIEM JANA KASPROWICZA   |    15-10-2010'                     
VI Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza, 15-10-2010 r
 
Zakończył się VI Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza organizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, Gminę Poronin i nasze Stowarzyszenie.
  Uczestnicy nie tylko pokonali jeden z piękniejszych widokowo szlaków turystycznych w Polsce, ale musieli się wykazać wiedzą dotyczącą Jana Kasprowicza, historii Zakopanego, patronów szkół i Tatr.
 Szlak kasprowiczowski  został w tym roku zmieniony - wydłużony. Prowadzi  przez Suche do Poronina - miejsca związanego z osobą Jana Kasprowicza. Zmianę przebiegu żółtego szlaku Kasprowicza uzgodniono z PTTK. Od 15 października Szlak Kasprowicza  znaczony na żółto ma trzy ważne punkty, które mogą stanowić jego początek, lub koniec:  Harenda  - Muzeum, górna stacja kolejki na Gubałówce, plac przed Gminną Biblioteką Publiczną w Poroninie.W tegorocznej imprezie wzięły udział drużyny z ośmiu szkół. Konkursy wiedzy przeprowadzono w Muzeum Jana Kasprowicza, na Furmanowej, w Suchym i w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Kasprowicza w Poronine, gdzie nastąpiło zakończenie Rajdu i wręczenie nagród.

Wyniki - Szkoły Podstawowe: I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zakopanem ( opiekun: s. Bronisława Wichary,) II Miejsce - Szkoła Podstawowa w zespole Szkół w Poroninie ( opiekun: mgr Maria Śliwińska), III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Zakopanem ( opiekun: mgr Agnieszka Wiśniowska), IV miejsce - Szkoła Podstawowa w zespole Szkół w Nowem Bystrem ( opiekun: mgr Małgorzat Kozieł).
  Gimnazja: I miejsce - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem ( opiekun: mgr Marek Słowik), II miejsce - Prywatne Gimnazjum "Betlejem" w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem (opiekun: Janina Kasprzycka), III miejsce - Gimnazjum w zespole Szkół w Nowem Bystrem (opiekun: Paweł Garbacz),IV miejsce - Gimnazjum nr 3 w Zakopanem (opiekun: Anna Kukuła)

  Nagrody ufundowała Szkoła Nr 9 w Zakopanem, Gmina Poronin i Oddział Związku Podhalan w Poroninie. Dziękuję pani Ewie Stoch, Katarzynie Szwajnos - Różak, Małgorzacie Karpiel, Ewie Gajewskiej i Bożenie Furtak za pomoc przy organizacji imprezy, oraz Janowi Paliderowi z PTTK za wyznaczenie nowego przejścia i odnowienie całego szlaku Jana Kasprowicza.
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną wycieczkę. Gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy w roku 2012 na VII Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza, który odbędzie się tradycyjnie w środę przed Bożym Ciałem i będzie jedną z imprez towarzyszących Dniom Zakopanego.

Na żółto znaczony Szlak Jana Kasprowicza - zapraszamy o każdej porze roku.


WIELKIE ŚWIĘTO JANA KASPROWICZA W PORONINIE   |    14-10-2010'                     
Zobacz zdjęcia..kliknij
  W dniu 14 października 2010 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Poroninie nadano imię Jana Kasprowicza. Z tej okazji na Harende przyjechało kilku członków naszego Stowarzyszenia, za co im bardzo dziękujemy.
  Po mszy świętej odprawionej przez księdza Proboszcza ks. Franciszka Juchasa w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny Wójt Poronina Bronisław Stoch i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem Mieczysław Mantyka dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej poetę, która została umieszczona na budynku biblioteki.
  Uchwalę Rady Gminy Poronin w sprawie nadania imienia Kasprowicza bibliotece odczytała radna Maria Dawidek. Uroczystości uświetnił występ Chóru Kameralnego pod dyrekcją Mirosławy Lubowicz.
  Interesujące referaty wygłosili prof. Dr hab. Franciszek Ziejka i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem Mieczysław Mantyka.
  Okolicznościowe mowy wygłosili: Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Skupień , prof. Pola Kuleczka , Naczelnik Wydziału Kultury Miasta Zakopane Joanna Staszak i Piotr Kyc - Prezes naszego Stowarzyszenia.
  Wyjątkową ozdobą poronińskich uroczystości było widowisko Barbary Wachowicz zatytułowane "Witajcie kochane góry" z udziałem autorki i młodzieży z Zespołu Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie oraz Szkoły Podstawowej w Małem Cichem.
  Przygrywała kapela Dawida Czernika, a śpiewał zespół "Regle" pod kierunkiem Marii Dawidek. Uroczystości zakończono otwarciem wystawy poświęconej Kasprowiczowi w Poroninie zatytułowanej " Baca z Poronina".

Obecnie mamy na naszym terenie nie tylko Muzeum i Mauzoleum Jana Kasprowicza , Szkolę Podstawową nr 9 w Zakopanem noszącą jego imię, czy jedną z najdłuższych ulic w powiecie ale i szlachetną instytucję, jaką jest biblioteka - Gminna Biblioteka Publiczna imienia Jana Kasprowicza.
  Kasprowicz był bibliofilem. Marzył o bibliotece przez całe życie. W domu na Harendzie zrealizował swoje marzenia. Do budynku który zakupił na Harendzie dobudował dużą bibliotekę. Jej zbiory, wysłane do Poznania, spłonęły podczas wojennej pożogi.

 Dzięki ostatniej inicjatywie gminy i dyrektora biblioteki po kilkudziesięciu latach biblioteka Kasprowicza "odrodziła się" w Poroninie. A wszystko w miejscu, do którego poeta przyjeżdżał przez ponad dwadzieścia lat, skąd uczył Polskę miłości do Tatr i Podhala, oraz szacunku dla jego mieszkańców.
  W Poroninie otrzymał również tytuł Honorowego Obywatela. Należy podziękować władzom gminy Poronin, Panu wójtowi Bronisławowi Stochowi, radnym i pani dyrektor Elżbiecie Stoch za tę cenną inicjatywę nazwania gminnej biblioteki imieniem Jana Kasprowicza.
  W ten sposób Poronin złożył hołd swojemu Obywatelowi, Honorowemu i niekwestionowanemu autorytetowi literackiemu ale i moralnemu nas wszystkich.

  Życzymy bibliotece wielu wspaniałych książek a przede wszystkim wiernych czytelników - pasjonatów, którzy tak będą szanowali i kochali książki, oraz wiedzę, jak czynił to Jan Kasprowicz. Dziękujemy za piękną i bardzo dobrze przygotowaną uroczystość.


SZTANDAR DLA SZKOŁY KASPROWICZOWSKIEJ   |      11-10-2010'                    
  W dniu 11 października Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej otrzymała sztandar.
 Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym, gdzie podczas uroczystej mszy świętej ks. Proboszcz Jan Mikołajczyk dokonał aktu jego poświęcenia. Uczestnicy ceremonii przeszli z pocztem sztandarowym do wspaniałego budynku szkoły położonego na wzgórzu.
  Przed akademią można było obejrzeć wystawy prac uczniów inspirowane osobą Patrona, oraz jego twórczością. Sztandar z rąk rodziców odebrała dyrektor szkoły Małgorzata Klag, która objaśniła również jego symbolikę.
 W uroczystości wzięli udział liczni zaproszeni goście. Wśród nich nie zabrakło Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha i dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożeny Bryl. Obecny był również poczet sztandarowy z zakopiańskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza z dyrektorem Piotrem Kycem pełniącym także funkcję Prezesa Naszego Stowarzyszenia. Muzeum reprezentowała Kierownik Biura Stowarzyszenia Małgorzata Karpiel.
  Goście w okolicznościowych przemówieniach wskazywali na wagę tej uroczystości dla pracy szkoły i wyrażali nadzieję, że sztandar będąc symbolem, który zapisał się wspaniale w naszej historii, jest nie tylko powodem do dumy, ale i zobowiązuje do konsekwentnej pracy wychowawczej całą społeczność szkolną.
  W tym roku, w dniu 12 grudnia przypada 150 - lecie urodzin Jana Kasprowicza. Uroczystość w Klikuszowej pięknie się wpisuje w obchody upamiętniające tę rocznicę.
 Życzymy nauczycielom, rodzicom i dzieciom tej kasprowiczowskiej, podhalańskiej szkoły dużo sukcesów i radości każdego dnia. Dziękujemy


NASI DARCZYŃCY   |                         
  W ostatnich dniach "Cegiełkę Dobroczyńcy" zakupili: Małgorzata Ćwik - Kraków, Ewa Szostak - Kraków, Wiktoria Ramuszkiewicz , Teresa i Jerzy Mireccy, Zofia Krzeptowska - Kościelisko. Dziękujemy

Zobacz listę darczyńców


 SESJA NAUKOWA  KASPROWICZ A SŁOWIAŃSZCZYZNA   |     12 -10-2010                    

  Dzień 12 grudnia 2010 roku coraz bliżej. Kolejnym wydarzeniem organizowanym w 150 rocznicę urodzin Jana Kasprowicza będzie sesja naukowa "Kasprowicz a Słowiańszczyzna" organizowana przez nasze Stowarzyszenie w dniach 23 - 24 października. Serdecznie zapraszamy

   Sesja organizowana jest przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Zakopane.

Zobacz program


NASI DARCZYŃCY...   |      24-09-2010'                    

 W ostatnich dniach "Cegiełkę Dobroczyńcy" zakupili: Uczniowie i wychowawcy kl. II c I LO im. Jana Kasprowicza w InowrocławiuEwa Kniaziołucka z Warszawy, Urszula i Adam Czerwińscy  z Wrocławia. Dziękujemy

Zobacz listę darczyńców


ŚPIEWAJĄCA WIZYTA UCZNIÓW Z I LO W RACIBORZU   |                         
 

GOŚCIE NA WERANDZIE   |                         
 

JUŻ WKRÓTCE!!!   |                         
    Już wkrótce::

 1. Nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Poroninie imienia Jana Kasprowicza ( 14.10)    
 2. VI Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza  (15.10) 
 3. Sesja naukowa - "Kasprowicz a Słowiańszczyzna. W 150 rocznicę urodzin Poety." (23-24.10)
 4. Remont ław granitowych i placu przed Mauzoleum ( X-XI)
 5. Wydanie poezji Jana Kasprowicza - "Mój Świat"(XI-XII)
 6. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
 7. Dzień 12 Grudnia - 150 Rocznica Urodzin Jana Kasprowicza.

KOT POWRÓCIŁ NA HARENDĘ... DO PRACY   |                         
   Nasz czarny kot Sasza pojawił się na Harendzie po miesiącu niebecności - czyli powrót kota marnotrawnego...

PROFESOR BOLESŁAW FARON O EPOCE KASPROWICZA...   |   23-09-2010'                      

    Miejska Biblioteka Publiczna....

 

 


LITERACKIE SPOTKANIE "Po sumie" - w obiektywie Jerzego Kosiuczenki   |    07-09-2010'                     

SZKOŁA IM.JANA KASPROWICZA ODNOWIONA!   |        03-09-2010'                 

  W zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza rozpoczął się rok szkolny. Jest to wyjątkowy 1 września , ponieważ takich remontów od momentu wybudowania szkoły jeszcze nie było. Zakończyły one trwające kilkanaście lat prace modernizacyjne.
 Czyżby był to prezent z okazji 150 rocznicy urodzin patrona szkoły Jana Kasprowicza? Być może.ostatecznie to z inicjatywy Marii Kasprowiczowej powstał Komitet Budowy szkoły, który działał pod jej przewodnictwem. A działał skutecznie, co w tamtych latach nie było łatwe. Skończyło się pomyślnie wybudowaniem w roku 1965 dużej i nowoczesnej, jak na tamte czasy placówki.
  Podczas wakacji dokonano termomodernizacji budynku, wyremontowano salę gimnastyczną i wszystkie sale lekcyjne, gdzie wymieniono podłogi i sufity. Był to wspaniały prezent dla uczniów, którzy w dniu 1 września rozpoczęli naukę w prawie nowej "tysiąclatce".
 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Piotr Kyc, który pełni również funkcję dyrektora harendziańskiej szkoły myśli o pięknym placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym.
  Wszystkim uczniom życzymy udanego, pełnego radości ale i rzetelnej pracy roku szkolnego 2010/2011.

  Nasze najbliższe spotkanie ze szkołą będzie w październiku, kiedy zorganizujemy wspólnie ( również z Gminą Poronin) kolejny Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza. Informacja wkrótce .


LITERACKIE SPOTKANIE "PO SUMIE   |        30-08-2010'                 

    W niedzielę 29 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie literackie "Po sumie".
Temat spotkania: "Kasprowicz, Tetmajer - dwa słońca na jednym niebie?" dyskusja o życiu obu poetów, czytanie wierszy, dobra herbata. Udział wzięli: Andrzej  Jeleń, Adam Kitkowski, Marian Matusik, Jerzy Tawłowicz. W dyskusji udział brała również Halina Sierant - Ripper i Piotr Kyc.
Kazimierz Przerwa - Tetmajer był poetą wybitnym, cenionym przez współczesnych. Jan Kasprowicz był w swojej epoce wielkością niekwestionowaną. Trudno porównać tych twórców. Na pewno dobrze jest sięgać po ich poezje.
Organizatorami literackiegop spotkania "Po sumie" było nasze Stowarzyszenie i Tatrzański Klub Niezależnych,


NA HARENDZIE ZIOŁA PACHNĄ SNEM...   | 24-08-2010'                        
   

MINISTER BOGDAN ZDROJEWSKI NA HARENDZIE  | 09-08-2010'                        

 W niedzielę goszczący w Zakopanem Minister Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski odwiedził Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Okazją była przypadająca w tym roku 150-ta rocznica urodzin poety. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza minister zwiedził muzeum i galerię malarstwa Władysława Jarockiego, wpisał się do księgi pamiątkowej, a także złożył kwiaty w Mauzoleum Jana Kasprowicza.

Towarzyszył mu wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, który po raz pierwszy odwiedził Harendę. Przypomnijmy, że dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 tys. zł udało się zrealizować pierwszy etap remontu Mauzoleum.
W spotkaniu na Harendzie uczestniczył także poseł Andrzej Gut-Mostowy, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane Maciej Wojak oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia, a wśród nich Mieczysław Cieciura - członek założyciel i wieloletni prezes, Małgorzata Wonuczka-Wnuk, Halina Sierant - Ripper, Beata Denis-Jastrzębska, Maria Bętkowska i Stanisława Trebunia-Staszel. Po Harendzie gości oprowadzała Małgorzata Karpiel - kustosz muzeum.
  Minister Bogdan Zdrojewski po krótkiej wizycie przyznał, że jest pod wielkim urokiem tego pięknego miejsca./ zródło: www.watra.pl, tekst i foto:Anna Karpiel- Semberecka/

Zobacz zdjecia na www.watra.pl


147 WIECZÓR NA HARENDZIE  |        01-08-2010                 
Rozpoczęcie 147 Wieczoru na Harendzie miało miejsce w Poroninie, przed Budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej, która od pazdziernika będzie nosiła imię Jana Kasprowicza.

  147 Wieczór na Harendzie rozpoczął się wyjątkowo w Poroninie, przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Zebranych gości przywitał wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch. Głos zabrali również: Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Gut - Mostowy i Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Skupień. Prezes Związku Podhalan w Poroninie Stanisław Gąsienica Wawrytko, który urodził się na Harendzie wspominał postać Jana Kasprowicza, jaką zapamiętał z przekazów ustnych zasłyszanych od starszych osób, które osobiście znały Poetę.
  Przedstawicielka Rady Gminy Maria Dawidek poinformowała uczestników wydarzenia o podjęciu przez Radę uchwały w sprawie nadania Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Jana Kasprowicza.
 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Piotr Kyc zaprosił wszystkich do Muzeum Poety.
  Gmina Poronin przygotowała dla uczestników fasiągi , którymi przejechano wzdłuż ulicy Kasprowicza na Harendę. Zatrzymano się przy domu Mardułów - Gałów, gdzie Kasprowicz mieszkał przez wiele lat podczas pobytów w Poroninie.
 Pani Aniela Bafia przypomniał postać Poety. Spotkanie na Harendzie rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobie Jana Kasprowicza.
  Następnie Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza przygotowało wieczór poezji. Balladę „Pieśń o Waligórze” w opracowaniu Krzysztofa Michno czytali: Ewa Czamańska i Krzysztof Michno, członkowie zakopiańskiego Towarzystwa Miłośników Teatru im. Haleny Modrzejewskiej.
 Całość opatrzyła wstępem Halina Sierant - Ripper.
 Zorganizowanie wieczoru na Harendzie było Możliwe dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Zakopane oraz współpracy z Gminą Poronin. Pomógł nam również Pan Wojciech Strączek – Restauracja Harenda i Piekarnia Karpiel pana Andrzeja Karpiela.
 Stowarzyszenie dziękuje za pomoc o organizacji pani Katarzynie Szwajnos – Różak z Poronina i Joannie Staszak – Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Miasta Zakopane.
  Całej imprezie towarzyszyła muzyka góralska „Siuchaje” pod kierownictwem Macieja Gąsienicy – Mracielnika.

Zobacz zdjecia...


ODWIEDZINY KSIĘDZA KARDYNAŁA NA HARENDZIE  |     27-07-2010                    

   W Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie gościliśmy znamienitego gościa - Księdza Kardynała Józefa Glempa, który po raz pierwszy odwiedził dom Poety.
  Temu niezwykłemu spotkaniu towarzyszyło wzruszenie, jakie się pojawia, kiedy stajemy wobec rzeczy, w jakiś sposób nam bliskich, przypominających dzieciństwo, młodość, nasze rodzinne strony. Jego Eminencja, tak jak Jan Kasprowicz pochodzi z Kujaw. Urodził się w Inowrocławiu. Ścieżki jego dzieciństwa , to te seme, którymi chodził Poeta.
  Wyraz temu dal Ksiądz. Kardynał w słowach, jakie wpisał do naszej Księgi Pamiątkowej:"Ze wzruszeniem nawiedzam Jana Kasprowicza , mojego wielkiego Rodaka , Kujawiaka , ciągle znajomego ze szkoły - Gimnazjum i Liceum Jego imienia. Wiele razy przemierzyłem drogę Inowrocław - Szymborze . Niech ten Kujawiak, kochający Zakopane, Góry Tatry i Harendę, uczy kochać Ojczyznę w pięknie słowa "

  Bóg Zapłać Księdzu Kardynałowi za odwiedziny i piękne słowa. Zapraszamy ponownie.


I POPŁYNĘŁA WIELKA WODA  |          27-07-2010               

  Wkrótce... 

 


WIZYTA GOŚCIA z " GOŚCIA NIEDZIELNEGO"   |     26-07-2010                    
    Wkrótce...

POGODA DESZCZOWA - NA WERANDZIE WIELU GOŚCI  |          25-07-2010'               
 Po wielu słonecznych i upalnych dniach zaczął padać deszcz. Nie są to opady przelotne. Góry się zasnuły mgłami , temperatura spadła, nasturcje jakby przygasły . W takie dni odwiedza nas wielu gości, którzy są zmuszeni zrezygnować z wypraw na górskie szlaki. Między innymi odwiedził nas Pan Karol Rafał Bula - Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w towarzystwie żony i Państwa Urszuli i Andrzeja Ptasińskich.
  Zapraszamy w deszczowe dni na Harendę.

ZAPROSZENIE NA 147 WiECZÓR NA HARENDZIE  |        24-07-2010'                
  Zapraszamy na 147 Wieczór na Harendzie,  który organizujemy wspólnie z Gminą Poronin.
  Program uroczystości:
1 sierpnia 2010 r. (niedziela)
Poronin
godz. 18.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie - przejazd zaprzęgami  konnymi ulicami 
                    Jana Kasprowicza:  od  "Wańkówki" na Harendę.

                   W drodze krótki postój przy domu Marduły - Gała w Poroninie, w którym przez kilkanaście lat                    spędzał wakacje  J. Kasprowicz
Zakopane
godz. 18.40 - Mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie:  złożenie kwiatów w grobowcu Poety w 84
                    rocznicę jego śmierci
godz. 19.00 - Muzeum Jana Kasprowicza: 147 "Wieczór na Harendzie" - Jan Kasprowicz
                          "Pieśń o Waligórze" - w opracowaniu Towarzystwa Miłośników Teatru.  Występują:
                         Ewa Czamańska i Krzysztof Michno


                   Oprawa muzyczna:  Muzyka Macieja Gąsienicy -  Mracielnika


Organizatorzy:

Wójt Gminy Poronina
Burmistrz Miasta Zakopanego
Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza


KATARZYNA I WERONIKA - NASZE PRAKTYKANTKI z LUBLINA  |          23-07-2010                
    Nasze sympatyczne praktykantki niedługo wyjadą. Dziękujemy Katarzynie i Weronice za pomoc. Zapraszamy ponownie.


PORONIN OBCHODZI 150 ROCZNICĘ URODZIN JANA KASPROWICZA   |           24-07-2010'              
    SOBOTA 24 LIPCA
18:00 - rozstrzygnięcie X Jubileuszowego konkursu literackiego pt. "Śladami poetów podhalańskich"
         - promocja tomiku wierszy "Śladami poetów podhalańskich"
         - inauguracja gminnych obchodów 150 rocznicy urodzin Jana Kasprowicza

więcej informacji na stronie: Poroniańskie Lato 2010


POECIE NA URODZINY - SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU W TP   |   19-07-2010'                      
  W nawiązaniu do artykułu Pani Redaktor Beaty Zalot pt. " Poecie na urodziny" zamieszczonego w "Tygodniku Podhalańskim" nr 28/2010 z dnia 15 lipca 2010 r /przeczytaj/. chcemy sprostować i uzupełnić informacje dotyczące nakładów finansowych na remontu mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie.  Koszt wykonanych prac konserwatorskich wyniósł 142.998 zł., z czego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dofinansował zadanie w wysokości 100.000 zł., Gmina Zakopane 8.000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza 34.998 zł., w tym ze zbiórki publicznej 24.570 zł.
 Zbiórka publiczna przeprowadzona została na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zarząd Stowarzyszenia składa tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dotychczas wsparli dzieło odnowy zabytku kultury, w szczególności radnym Sejmiku Małopolskiego, Radzie Miasta Zakopane, Zarządom Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
Zarządowi Towarzystwa Gimnastycznego "SokółZarządowi PSS "Społem" Zakopane, Krystynie i Romanowi Bulasom, Zarządowi Geotermii Podhalańskiej, nauczycielom, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem.

Pełną listę Darczyńców zamieszczamy na stronie www.harenda.com.pl

 Za Zarząd: Prezes SPTJK Piotr Kyc


GRUNWALDZKIE POLA PEŁNE CHWAŁY...   |       18-07-2010'                  

"Grunwaldzkie pola pełne chwały,
Na których wróg śmiertelny padł.
Wielkąście wiarę przekazały
Nam, dzieciom późnych lat."


J. Kasprowicz

 Obchody 600.Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem nadal trwają. W całej Polsce zaplanowano  ponad 150 różnych wydarzeń związanych z obchodami grunwaldzkimi. Obędzie się szereg konferencji  wystaw i inscenizacji. Największa, rozegrana na miejscu tego wydarzenia jest już za nami.
Wielka inscenizacja na polach Grunwaldu, będąca kulminacją imprez ludycznych spowodowała przyjazd ponad stu tysięcy turystów, którzy mimo lejącego się z nieba żaru  i wielu niedogodności dzielnie wytrwali do rozstrzygającej walki. Grunwaldzkie spotkanie stworzyło nowy, radosny sposób przeżywania polskiej historii. Była to okazja do spotkania całych rodzin i przyjaciół, słowem do zainteresowania społeczeństwa a szczególnie młodych ludzi naszą historią.

  Wyjście rycerstwa w pole poprzedziła polowa Msza Święta u harcerzy, a następnie Apel Grunwaldzki na Wzgórzu Pomnikowym. Dla Polaków Grunwald jest nie tylko wydarzeniem historycznym. Ta bitwa  jest czymś absolutnie niepowtarzalnym w historii Polski. Była świetnie przygotowanym  przedsięwzięciem politycznym, strategicznym i militarnym. Zwycięstwo pod Grunwaldem było całkowite i niepodważalne, umocniło pozycje Polski w Europie rzucają na kolana niepokonane państwo krzyżackie. 

  Rocznica bitwy grunwaldzkiej zawsze była uroczyście obchodzona. Coroczne wspomnienie Grunwaldu stało się pierwszym świętem narodowym niezwiązanym z kalendarzem liturgicznym Kościoła.
 Należy mieć nadzieję, że nadal tak będzie a duch i pamięć w narodzie nie zagasną. Nawet w Unii Europejskiej. /PK/


GOŚCIE NA WERANDZIE  |       14-07-2010'                  

  Na werandzie pięknie kwitną nasturcje. Nie jedyna to ozdoba tego niezwykłego miejsca , albowiem od paru dni gościmy dwie urocze osoby, które poznają pracę w muzeum. Porządkują archiwum, robią korektę tekstów i pomagają w codziennym funkcjonowaniu muzeum – słowem praktykują pod okiem Pani Małgosi Karpiel.
  Katarzyna i Weronika są studentkami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
  Pani Weronika w wolnych chwilach gra na wiolonczeli pod Mauzoleum Jana Kasprowicza.    

 


ŻEGNAMY PANIĄ GABRIELĘ    |       05-07-2010'                  

    Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 czerwca 2010 roku odeszła od nas w wieku 84 lat
śp. Gabriela Dobrowolska Kubiczkowa

Członek naszego Stowarzyszenia od roku 1966. Cześć jej pamięci.

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA RODZINIE składa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem.

 Pani Gabriela znala osobiście Marię Kasprowiczową. W ostatnich latach, mimo podeszłego wieku parokrotnie odwiedzała Harendę. Była osobą życzliwą i pełną pogody ducha. Informację o odejściu Pani Gabrieli przekazał nam Jej mąż, który napisał również o Niej parę słów...czytaj


O PRZYJDZ BOSKI PROROKU..."SALOME" W BIOŁEJ IZBIE   |     30-06-2010r                    

  Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem zaprezentowało dnia 29 czerwca, w Biołej Izbie wyjątkowej urody hymn Jana Kasprowicza zatytułowany "Salome".
  To dramatyczna ale i pełna erotyki opowieść o wnuczce biblijnego Heroda, która w nagrodę za taniec zażądała od swojego ojczyma, głowy św. Jana Chrzciciela. Salome stała się bohaterką wielu dzieł artystycznych. Fascynowała artystów, w tym Jana Kasprowicza szczególnie.
  Utwór rozpisał na dwie role - męską i kobiecą - zakopiański poeta Jerzy Tawłowicz, który również wystąpił przed publicznością w towarzystwie Grażyny Syrzistie.
  W Salome Jana Kasprowicza na plan pierwszy wybija się motyw niespełnionej miłości Salome do Jana Chrzciciela. Wyeksponowanie roli kobiecej podkreśliło dramatyzm całego wydarzenia a świetne odczytanie tekstu przez panią Grażynę Syrzistie dodało uroku tej pięknej językowo i poetycko opowieści.
  Hymn Salome to opowieść o zbrodni, karze i miłości zdolnej do rzeczy najgorszych. A może jeszcze o czymś. Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom, których zachęcamy do sięgania po poezje Jana Kasprowicza. Do nabycia w naszym muzeum !
  Bardzo dziękujemy pani Grażynie i panu Jerzemu za popularyzację twórczości Jana Kasprowicza. /PK/


KONKURS FOTOGRAFICZNY - PRZEDŁUŻONY TERMIN!   |       15-06-2010'                  

 SPTJK informuje o przedłużeniu terminu nadsyłania prac na konkurs fotograficzny "Tatry i Podhale Jan Kasprowicza" do dnia 31 października 2010 r.
 Zgodnie z tą zmianą ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu urodzin Jana Kasprowicza, tj. 12 grudnia 2010 r.
  Zarząd Stowarzyszenia podjął taką decyzję, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że dotychczasowa pogoda nie tylko nie sprzyjała fotografom, ale również na skutek powodzi sprawiła, ze zapewne wiele osób znalazło się w sytuacji, w której myślenie o sztuce zostało zamienione na walkę z żywiołem.
  Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i wyjazdów. Czas na pewno bardziej sprzyjający oddaniu się poezji i fotograficznej pasji. Zapraszamy więc Państwa do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Koordynator projektu: Beata Denis - Jastrzębska

Czytaj więcej o konkursie... | Regulamin/PDF/,


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - CZAS PODZIĘKOWAŃ   |     28-06-2010'                    
Wkrótce...

GOŚCIE NA WERANDZIE - KOMISJA KULTURY RADY M. ZAKOPANE   |  28-06-2010'                       

  Wkrótce...

 

 


  |                         

INFORMUJEMY

Zakończyliśmy zbiórkę publiczną na renowację Mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie.


 Dziękujemy osobom prywatnym i instytucjom za zainteresowane udzieleniem nam pomocy
. .


INFORMACJA O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ  |       12-06-2010                  
Ogłoszenie

 Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem, Harenda 12 a informuje, iż na podstawie zezwolenia nr 74/2009 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 25.05.2009 r., w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 27.280 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł).

 Pieniądze te uzyskano w formie sprzedaży "cegiełek wartościowych" w ilości:
     274 szt. o nominale 20 zł,
       76 szt. o nominale 50 zł ,
       50 szt. o nominale 100 zł ,
       13 szt. o nominale 1.000 zł.

  Zebrane środki zostały przeznaczone na remont zabytku kultury Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie, poprzez pokrycie następujących wydatków:
       regeneracja ścian fundamentowych wraz z izolacją, drenaż opaskowy, oczyszczenie, wypoziomowanie i zabezpieczenie granitowej okładziny zewnętrznej i marmurowych posadzek, na kwotę 24.570 zł.

   Na koncie pozostało 2.170 zł, które będą wykorzystane do dalszych robót konserwatorskich.
   Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej Stowarzyszenie pokryło ze środków własnych.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim którzy wsparli akcję ratowania mauzoleum.

Pełna lista ofiarodawców znajduje się na stronie internetowej www.harenda.com.pl


GOŚCIE NA WERANDZIE   |       08-06-2010                  

  Harendę odwiedzili dzisiaj dyrektorzy zakopiańskich szkół podstawowych i gimnazjów. Spotkanie prowadziła Naczelnik Wydziału Edukacji Turystyki i Sportu Zofia Kiełpińska. Zaprosiliśmy dyrektorów do udziału w imprezach związanych z rocznicą urodzin Jana Kasprowicza - VI Rajdu Szlakiem Jana Kasprowicza, który obędzie się w październiku, oraz do zachęcenia nauczycieli języka polskiego, aby przygotowali uczniów do konkursu recytatorskiego, jaki organizujemy z Gminą Poronin. archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |
 
  GPS: N: 49° 19' 3" E: 19° 58' 35"

34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:(018) 206-84-26
,

sptjk@interia.pl


34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26
,

sptjk@interia.pl

  KRS: 0000067674
  NIP: 736-000-60-66
  REGON: 000810578

Numer konta:
Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001

Numer konta
na remont Mauzoleum:
Podhalański Bank Spółdzielczy nr 93 8821 0009 0000 0003 8436 0002

Informacja o remoncie Mauzoleum Jana Kasprowicza


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udzielił w roku 2009 dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Mauzoleum Jana Kasprowicza wpisanym do rejestru zabytków.

 

 
DOTACJA W ROKU 2010
 
 

2004-2016 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza .Wykonanie: Piotr Kyc 2008
Strona główna Urząd Marszałkowski Urząd Miasta Zakopane Urząd Miasta Zakopane Jesteśmy na szlaku... Barbara Wachowicz i Wiesława Sowadska ( Piotrowska) oglądają film "Harenda" z 1965 roku autorstwa Barbary Wachowicz Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy Mauzoleum Jana Kasprowicza Zakup cegiełę... Od lewej stoją: Prezes TG Gmina Poronin Szkoła im.Jana Kasprowicza w Zakopanem Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Siedza od lewej: Prezes SPTJK PIotr KYc, red. Głąbiński, Jacek Dyka Uczestnicy sesji naukowej Od lewej: wiceburmistrz Zakopanego Jan Gąsienica - Walczak, prof. dr hab. Gabriela Matuszek , prof. dr hab. Ilija Paczew. Dr Małgorzata Wnuk i Prezes SPTJK Piotr Kyc dr Małgorzata Wnuk - Zakopane prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński) dr Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dr Mirosław Sosnowski - Warszawa prof. dr hab. Ilija Paczew, Bułgaria (Uniwersytet Łódzki) mgr Katarzyna Kłos (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) mgr Karol Jaworski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Pani Krystyna Bulas wraz z mężem Romanem w sposób znaczący wsparli działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. W imieniu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Gniazdo Zakopane podziękowania przyjął druh Leszek Behounek. PSS Społem w Zakopanem reprezentowała Pani Stanisława Dvorzak. Uczestnicy sesji naukowej: "Kasprowicz a Słowiańszczyzna" w 150 rocznicę urodzin Poety. Aktualne wiadomości z Zakopanego i Podhala Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji Wiadomości z małoplski i Podhala