``

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARCZYŃCY

 
 
 
 
 
Wspólne kołędowanie na Harendzie - ze składki uczestników zakupiono "cegiełki"
Radni Gminy Poronin w przerwie sesji nabywają "cegiełki" - od lewej: Anita Żegleń, Maciej Chowaniec, Maria Dawidek, Jan Jarząbek .
Bronisław Stoch - Wójt Poronina i Małgorzata Karpiel. Chwila po zakuoie "Cegiełki" i naszego wydawnictwa
Starosta Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Gąsienica - Makowski dokonuje zakupu " Cegiełki" u naszej księgowej Joanny Suchowian.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowejnr 2 im.Mikołaja Kopernika w Kartuzach zwiedzili Muzeum i zakupili "Cegiełkę" Dziękujemy za inicjatywę pani dyrektor Danucie Rek
Wanda Kamuda
z Andrychowa zakupiła "cegiełkę" nr 000001
o wartości 20 zł.
dr Stanisława Trebunia Staszel
z Białego Dunajca zakupiła "cegiełkę"
nr 000001 o wartości 50 zł
Henrietta i Piotr Fudakowscy z Londynu zakupili "cegiełkę"
nr 000001 o wartości 100 zł
Roman i Krystyna Bulasowie
z Zakopanego zakupili "cegiełki"
nr 000001 i 000002
o łącznej wartości
2.000 zł


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ   |  09-11-2014'                       

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem, Harenda 12 a informuje, iż na podstawie zezwolenia nr 427/2013wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.11.2013r. w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 3.820 zł. (trzy tysiące osiemset dwadzieścia zł). Pieniądze te uzyskano drogą sprzedaży "cegiełek wartościowych" w ilości 191 szt. o nominale 20 zł.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na remont zabytku kultury Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie w terminie do 30 września 2015r.

Koszt przeprowadzenia zbiórki wyniósł 82 zł (opłata skarbowa) i został pokryty ze środków własnych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim którzy wsparli akcję ratowania mauzoleum. Pełna lista ofiarodawców znajduje się na stronie internetowej www.harenda.com.pl


20-10-2014'                         

ZBIÓRKA PUBLICZNA NA RENOWACJĘ

MAUZOLEUM JANA KASPROWICZA

zakończyła się

Dziękujemy darczyńcom.


OGŁOSZENIE  |   27-02-2013'                     

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem, Harenda 12 a informuje, iż na podstawie zezwolenia nr 17/2012 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 23.01.2012 r., w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 4.420 zł. Pieniądze te uzyskano drogą sprzedaży "cegiełek wartościowych" w ilości 221 szt. o nominale 20 zł.

Zebrane środki zostały przeznaczone na remont zabytku kultury Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie poprzez pokrycie następujących wydatków:

  • Impregnacja ścian zewnętrznych na kwotę 400 zł.

  • Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej - ogłoszenie prasowe: 511,43 zł

Na koncie Stowarzyszenia pozostała kwota 3508,57 zł , przeznaczona na prace konserwatorskie w krypcie mauzoleum, które zostaną wykonane do końca sierpnia 2013 r.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim którzy wsparli akcję ratowania mauzoleum. Pełna lista ofiarodawców znajduje się na stronie internetowej www.harenda.com.pl

Ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Powszechnym nr 9 (3321) w dniu 27 lutego 2013 r.


  |                         
 

ZBIÓRKA PUBLICZNA NA RENOWACJĘ

MAUZOLEUM JANA KASPROWICZA

zakończyła się

Otrzymaliśmy pozwolenie na jej ponowne przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2013 roku

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych nr 17/2012
z dnia 23 stycznia 2012 roku

Cegiełki wartościowe o nomimałach: 20 zł, 1000 zł są do nabycia w Muzeum Jana Kasprowicza.

   |                        

UWAGA! INFORMUJEMY ŻE KOŃCZY SIĘ
kolejna  zbiórka publiczna na renowację Mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie.

 

 

Zbiórka prowadzona na podstawie Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 17/2012, z dnia 23.01. 2012 r. trwa tylko do końca stycznia 2013 roku!
Cegiełki są do nabycia w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie,
34-500 Zakopane, Harenda 12a.

Cegiełki Dobroczyńcy można również nabyć po dokonaniu wpłaty na nasze konto w Podhalańskim Banku Spółdzielczym 
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
z dopiskiem: wpłata na cele statutowe -zakup "Cegiełki Dobroczyńcy
"

Pześlemy pod wskazany adres.
Pozostały cegiełki o nominale 20 zł oraz parę sztuk o wartości 1.000 zł
Informacja : 1820 68426
sptjk@interia.pl

Informacja o darczyńcach :

www.harenda.com.pl - zobacz

Zakup "Cegiełkę Dobroczyńcy". Ratujesz narodowy skarb kultury.

LISTA DARCZYŃCÓW
INFORMACJA O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ  |       29-10-2011  '                
Ogłoszenie

  Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem, Harenda 12 a informuje, iż na podstawie zezwolenia nr 214/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 14.09.2010, w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 5.220 zł. (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia zł).
  Pieniądze te uzyskano drogą sprzedaży "cegiełek wartościowych" w ilości 201 szt. o nominale 20 zł i 24 szt. o nominale 50 zł.
  Zebrane środki zostały przeznaczone na remont zabytku kultury Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie poprzez pokrycie następujących wydatków: renowacja grobowca - piaskowanie i impregnacja ścian zewnętrznych na kwotę 4.895 zł koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej 325 zł.
  Kwotę 2.710 zł która pozostała na koncie Stowarzyszenia z poprzedniej zbiórki wydatkowano do naprawy i oczyszczenia granitowych ła
 w stojących u podnóża skarpy wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia.

  Stowarzyszenie dziękuje wszystkim którzy wsparli akcję ratowania mauzoleum.

Pełna lista ofiarodawców znajduje się na stronie internetowej www.harenda.com.pl


INFORMACJA O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ  |       12-06-2010  '                
Ogłoszenie

 Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem, Harenda 12 a informuje, iż na podstawie zezwolenia nr 74/2009 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 25.05.2009 r., w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 27.280 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł).

 Pieniądze te uzyskano w formie sprzedaży "cegiełek wartościowych" w ilości:
     274 szt. o nominale 20 zł,
       76 szt. o nominale 50 zł ,
       50 szt. o nominale 100 zł ,
       13 szt. o nominale 1.000 zł.

  Zebrane środki zostały przeznaczone na remont zabytku kultury Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie, poprzez pokrycie następujących wydatków:
       regeneracja ścian fundamentowych wraz z izolacją, drenaż opaskowy, oczyszczenie, wypoziomowanie i zabezpieczenie granitowej okładziny zewnętrznej i marmurowych posadzek, na kwotę 24.570 zł.

   Na koncie pozostało 2.170 zł, które będą wykorzystane do dalszych robót konserwatorskich.
   Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej Stowarzyszenie pokryło ze środków własnych.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim którzy wsparli akcję ratowania mauzoleum.

Pełna lista ofiarodawców znajduje się na stronie internetowej www.harenda.com.pl


 
 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udzielił w roku 2009 dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Mauzoleum Jana Kasprowicza wpisanym do rejestru zabytków.

Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w roku 2009 i 2010 dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem.

Nasz adres:
Muzeum Jana Kasprowicza
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Numer konta:
Podhalański Bank Spółdzielczy nr
23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
 

2004-2009 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
Strona główna Aktualności z Podhala Nasi Dobroczyńcy Mauzoleum Jana Kasprowicza Wspieraj odnowę skarbów Dziedzictwa Narodowego Zakup cegiełę przez Internet Dzieci ze Szkoły POdstawiwej Nr 9 w Kartuzach zakupiły "Cegiełkę" Bronisław Stoch wójt Poronina Na Sesji Rady Gminy POronin 28.10.2009 r