napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   

XV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia  |   22-09-2011'                      

Na podstawie art. 16 ust. 13 statutu Zarząd  Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zwołuje Zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia w dniu 22 października 2011 roku o godzinie 10.00 w pierwszym terminie i o godz.11.00 w drugim terminie, w siedzibie własnej w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie 12 a w Zakopanem.

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie Walnego Zjazdu, wybór Prezydium w osobach przewodniczącego i sekretarza oraz powołanie protokolanta. Uczczenie pamięci zmarłych członków Stowarzyszenia. Wystąpienia oficjalne.

2. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.

3. Wybór Komisji Mandatowej.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Wybór Komisji Wyborczej.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Zjazdu.

7. Sprawozdanie Zarządu Głównego SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2006 r. do 30.09.2011 - Sprawozdanie merytoryczne

- Sprawozdanie finansowe

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Głównego SPTJK o nadanie przez Zjazd prof. Romanowi Lothowi godności Członka Honorowego Stowarzyszenia i podjęcie uchwały.

9. Informacja Zarządu Głównego SPTJK w sprawie zamiaru przekazania części działki należącej do SPTJK na rzecz Miasta Zakopane i podjęcie uchwały Zjazdu.

10. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2006 r. do 30.09.2011 r.

11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2006 r. do 30.09.2011 r.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego.

13. Rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej SPTJK w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego SPTJK za okres kadencji od dnia 1.10.2006 r. do 30.09.2011 r. i podjęcie uchwały.

14. Wybory władz naczelnych SPTJK, tj. Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego:

- Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przyjęcie list kandydatów

- Wybór Komisji Skrutacyjnej

- Głosowanie

- Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów.

15. Dyskusja i wnioski w sprawach programowych i innych, dotyczących działalności Stowarzyszenia w następnej kadencji.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, podjęcie uchwał Zjazdu i przyjęcie wniosków.

17.Zakończenie Zjazdu.

W czasie obrad przewidujemy przerwę na obiad dla wszystkich uczestników Zjazdu około godz. 14.30. W przerwie obiadowej nastąpi tradycyjne złożenie kwiatów na grobach Jana Kasprowicza i Marii Kasprowiczowej.
Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego zostanie udostępnione w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Muzeum Jana Kasprowicza w dniu Zjazdu od godz. 9.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 października br. i zgłoszenie zapotrzebowania na noclegi. Ze względu na sytuację finansową Stowarzyszenie może pokryć koszty podróży i noclegu jedynie członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatom Oddziału SPTJK w Łodzi . Pozostali członkowie przyjeżdżają na własny koszt. Dyrektorów Szkół i Hufców ZHP im. Jana Kasprowicza,  prosimy o delegowanie jednego kandydata i sfinansowanie jego uczestnictwa.

Informacji na temat Zjazdu udziela biuro Zarządu na Harendzie, tel. 18 20 68 426, e-mail: sptjk@interia.pl

Członków Zarządu Głównego zawiadamiamy, że ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się w dniu poprzedzającym Zjazd, tj. w piątek 21 października 2011 r. o godz. 15.00 - oczekujemy na Harendzie, prosząc o niezawodne przybycie.
***
Przypominamy nr naszego konta bankowego, na które można wpłacać deklarowane składki członkowskie: Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001.

Dziękujemy.


Z poważaniem,
Małgorzata Karpiel
Kierownik Biura SPTJK


2006 XIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW

 Na Harendzie odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. W wyniku wyborów do Zarządu Głównego na czteroletnią kadencję zostali wybrani: Adam Arndt, Włodzimierz Bartczak, Ewa Gajewska, Piotr Kyc, Roman Loth, Maria Nowak-Kasprzysiak. Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Katarzyna Chruściel, Andrzej Markowicz, Jolanta Piasecka, Jolanta Stachowska, Paweł Suwalski.

 Sąd Koleżeński będzie pracował w składzie: Mieczysław Cieciura, Marian Piasecki, Małgorzata Wonuczka-Wnuk. Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza powołano do życia na Harendzie w dniu 5 września 1964 r. Wśród wieloletnich członków Stowarzyszenia były między innymi tak znane postacie jak: Aleksander Zaczyński, Stefan Flukowski - literat, Jan Koprowski - literat, Andrzej Florek Skupień - twórca ludowy, literat, Włodzimierz Wnuk - literat, Antoni Gołubiew - literat, Władysław Bieńkowski - historyk, Aleksander Rogalski - literat, prof. Eugeniusz Sawrymowicz, Adam Pach - literat, Michał Górski inż. architekt, Anna Górska - inż. Architekt, Franciszek Kopkowicz - inż. architekt, Tadeusz Staich - przewodnik tatrzański, literat, Stefan Otfinowski - literat, prof. Stanisław Pigoń, Jan Brzechwa - literat, Jan Dobraczyński - literat, prof. Kazimierz Wyka - literat, Tadeusz Bocheński - literat, prof. Konrad Górski, prof. Stefania Skwarczyńska , prof. Henryk Jabłoński, Stefan Kisielewski - literat, muzyk, Jan Woynowski - historyk, prof. Jerzy Śliżiński , prof. Stanisław Waszak, prof. Władysław Studencki, prof. Maria Znamirowska - Prufferowa - etnolog, muzeolog, prof. Tadeusz Kotarbiński - filozof, prof. Stanisław Kolbuszewski, Jan Edward Kucharski - literat.

 Powstałe z inicjatywy Marii Kasprowiczowej stowarzyszenie od ponad czterdziestu lat prowadzi Muzeum Jana Kasprowicza starając się zabezpieczyć i przekazać potomności nieprzemijające wartości artystyczne i społeczne twórczości Poety. Ważnym celem organizacji jest pielęgnowanie i propagowanie w społeczeństwie idei umiłowania języka polskiego i kultury intelektualnej. Członkowie Zarządu opiekują się grobowcem i Muzeum Jana Kasprowicza. Jest to praca społeczna.

 Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą oraz organizuje od lat 70 tych "Wieczory na Harendzie" ograniczoną w ostatnich latach ze względów finansowych. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 120 członków zamieszkałych w całej Polsce. Po raz kolejny Zarząd Główny powierzył funkcję Prezesa Stowarzyszenia Piotrowi Kycowi, dyrektorowi pobliskiej szkoły noszącej imię Jana Kasprowicza.

 

 Osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zapraszamy do Muzeum, które jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 - 15.30. Kontakt telefoniczny: 182068426 . Harenda zaprasza! /PK/

zobacz zdjęcia| Zobacz na www.watra.pl

 
   

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prezes: Piotr Kyc
Wiceprezes: Adam Arndt
Wiceprezes: Jolanta Maćkowiak -Piasecka
Sekretarz: Beata Denis - Jastrzębska
Skarbnik: Bożena Furtak
Członek : Ewa Gajewska
Zzłonek: Karol Jaworski
Członek:dr Anna Podstawka

Skład Zarządu Głównego poprzednich kadencji ...

SPRAWOZDANIA

Adres:
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Dla grup zorganizowanych możliwość rezerwacji telefonicznej.
Dla młodzieży szkolnej proponujemy zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego przygotowanego wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury (konieczne wcześniejsze uzgodnienie)
Galeria Malarstwa Władysław Jarockiego
Galeria malarstwa Władysława Jarockiego czynna od wtorku do soboty w godz. 10.00 -15.30
Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
 
SPRAWOZDANIA

Adres:
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Dla grup zorganizowanych możliwość rezerwacji telefonicznej.
Dla młodzieży szkolnej proponujemy zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego przygotowanego wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury (konieczne wcześniejsze uzgodnienie)
Galeria Malarstwa Władysław Jarockiego
Galeria malarstwa Władysława Jarockiego czynna od wtorku do soboty w godz. 10.00 -15.30
Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
 

2004-2013 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
 archiwum: 0| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | *|
Aktualności z Podhala Uczestn9icy Walnego Zjazdu przed Mauzoleum