napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja imprezy jest możliwa finansowemu wsparciu Firm, Organizacji i Instytucji:
Gmina Miasta Zakopane
Polski producent ogumienia
Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji    
Centrum Rodzinnej Rekreacji
CIEPŁO ZIEMI W TWOIM DOMU.
Dom muzelany
ORNAK
logo
Powiat Tatrzański
Luksusowe apartamenty
Luksusowe apartamenty
w Zakopanem
Bulas-Bazar" Sc Krystyna Bulas I Roman Bulas
Mazowiecka Współnota Samorządowa
Cukiernia z tradycją.
Cukiernia z tradycją.
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu
Wypoczynek
pod Tatrami
 
PSS SPOŁEM w Zakopanem - członek SPTJK
Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

 
 

 

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu poetyckiego

"Powiedz mi. Powiedź drogą tej, co dnia nie zaspała. Śladami Marii Kasprowiczowej"

"Lico-ć się pali,
Kiedy mi szepczesz, że widzisz gdzieś w dali,
Jak za tą skonów powłoką ciemną
Jakąś światłością świecim wzajemną
Wśród tych, co dnia nie zaspali."

Jan Kasprowicz, Księga Ubogich, VII

Przepisy ogólne

 1. Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów 125 rocznicy urodzin Marii Kasprowiczowej, które odbędą się 30 kwietnia 2012 roku na zakopiańskiej Harendzie - Muzeum Jana Kasprowicza. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza przy współpracy Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, redakcji miesięcznika "Poezja Dzisiaj", portalu poecipolscy.pl (grupa poetycka związana z RTC Agencja Wydawnicza) oraz strony internetowej www.zynger.pl.

 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez  Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Jana Kilińskiego (Jan Szumski/ Bractwo Łomżyńskie) oraz Polską Wszechnicę w Wielkiej Brytanii.
 3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 1. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub
  w części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Utwór w czterech egzemplarzach, należy nadsyłać wyłącznie
  w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.
 4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim /nie znakiem graficznym/. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem
  i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego "Powiedz mi. Powiedź drogą tej, co dnia nie zaspała. Śladami Marii Kasprowiczowej" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy
w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator".
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział
w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział
w konkursie powyższą klauzulę.

 1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 2. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
 4. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12a, 34-500 Zakopane
lub na adresy mailowe:
wydawnictwo@poecipolscy.pl
marlena@zynger.pl
z dopiskiem KONKURS POETYCKI HARENDA 2012
Terminarz

 1. Konkurs trwa od 30 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2012r.
 2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o:
  - zakwalifikowaniu prac do konkursu,
  - umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
  - przyznaniu nagród i wyróżnień.
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 26 sierpnia 2012 r.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do 31 sierpnia na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza oraz na stronach www.poecipolscy.pl  i www.zynger.pl.
 7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 września w Domu Literatury (środa) o godz. 17.00, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.
  O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

 

REGULAMIN DO POBRANIA - PDF

Stowrzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

 

 
 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |
   

2004-2016
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Strona główna Aktualności z Podhala

Wypoczynek pod Tatrami CIEPŁO ZIEMI W TWOIM DOMU. Centrum Rodzinnej Rekreacji Promocja regionu i jego kultury  Zakopane - najbliżej Tatr Dom muzelany ORNAK Polski producent ogumienia