napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   


 XV WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TWÓRCZOŚCI JANA KASPROWICZA                      

  W dniu 22 października 2011 roku odbył się XV Walny Zjazd naszego Stowarzyszenia Zjazd miał charakter sprawozdawczo - wyborczy.
  Sprawozdanie Zarządu Głównego SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2006 r. do 30.09.2011 r. Przedstawił ustępujący Prezes Piotr Kyc.
  Ze Sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej SPTJK zapoznał zebranych Paweł Suwalski.
  Informację o działalność Sądu Koleżeńskiego przedstawiła dr Małgorzata Wonuczka - Wnuk.

 Walny Zjazd udzielił absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego SPTJK za ostatnią kadencję i dokonał wyboru nowych władz naczelnych SPTJK, tj. Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w następującym składzie:

 

Prezes            - Piotr Kyc
Wiceprezes   - Adam Arndt
Wiceprezes   - Jolanta Maćkowiak Piasecka
Sekretarz      -  Beata Denis - Jastrzębska
Skarbnik      -   Ewa Gajewska
Członek        -  Karol Jaworski
Członek        - Zdzisława Zając

Główna Komisja Rewizyjna
  1.  Katarzyna Chruściel,
  2.  Andrzej Markowicz,
  3.  Anna Kasieczka
  4.  Paweł Suwalski
  5. Dorota Drewniacka

 
Sąd Koleżeński:

  1. Anna Aulak
  2. Melania Pitucha
  3. Ewa Przywara

  Walny Zjazd nadał również prof. Romanowi Lothowi - historykowi literatury, bibliografowi, edytorowi naukowemu, jednemu z największych współczesnych kasprowiczologów, autorowi opracowania pomnikowej edycji krytycznej pism poety, oraz Członkowi Założycielowi i Wieloletniemu Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.

 

 

 W latach 2006 - 2011 Zarząd w składzie: Prezes - Piotr Kyc, wiceprezes - prof. Roman Loth, wiceprezes - Maria Nowak Kasprzysiak, sekretarz - Adam Arndt, skarbnik - Ewa Gajewska, członek - Włodzimierz Bartczak wspierany przez pracowników Stowarzyszenia: Małgorzatę Karpiel, Beatę Denis - Jastrzębską, Halinę Sierant - Ripper oraz innych członków, m.in.: dr Małgorzatę Wonuczkę - Wnuk, Karola Jaworskiego, Mariana i Jolantę Piaseckich, zrealizował wiele zadań statutowych, jak i związanych z jubileuszem 150. rocznicy urodzin Jana Kasprowicza. Jednym z ważniejszych zadań naszego Stowarzyszenia było przeprowadzenia prac remontowych przy Mauzoleum. Za tym sukcesem stoi osoba Marii Bętkowskiej, która dała pomysł, zorganizowała pracę i miała wizję całego zadania. Nalegała i kontrolowała dokumenty na etapie przygotowania wniosku. Sądzę że bez niej nie ruszylibyśmy.

  W tym miejscu należałoby wymienić długą listę osób bez pomocy których nie udałoby zrealizować bardzo ambitnych zadań związanych z jubileuszem. Wymieńmy tylko niektóre, albowiem faktem jest, że te kilkaset osób, które wykupiły "Cegiełki Dobroczyńcy" to też nasi sojusznicy. Osoby i firmy, które były"dobrymi duchami stowarzyszenia" w ostatnich latach to: Gmina Miasto Zakopane, Małopolski Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Chałubińskiego, Roman i Krystyna Bulasowie, Tomasz Gawlak - Kubik, Mariusz Sztymalski, Wojciech Strączek, Prof. Roman Loth, Edward Tybor, Zbigniew Moździerz, Jerzy Tawłowicz, Regina Mrowca - Kenar, s. Bronisława Wichary i ks. Jan Wichary, Ks Kazimierz Podsiadło, Ewa Gaczorek, Andrzej Gut - Mostowy, Maciej Rzankowski, Joanna Staszak, Maria Bętkowska, Katarzyna Szwajnos - Różak, Elżbieta Kyc.

Firmy: PSS Społem, TG "Sokół" w Zakopanem, Piekarnia Karpiel pana Andrzeja Karpiela, Polskie Koleje Linowe, Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej, Geotermia Podhalańska, Spółka Harenda - Wyciągi, Hotel Nosalowi Dwór, Dworzec Tatrzański.

Zarząd SPTJK dziękuje dziennikarzom, którzy znajdują czas, aby o nas napisać: Annie Karpiel - Sembereckiej z portalu Watra , red. Bożenie Gąsienicy z Dziennika Polskiego, red. Beacie Zalot - Tomalik z Tygodnika Podhalańskiego, red Maciejowi Stasińskiemu z TVN i www.watra.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza istniejące od roku 1964 jest jedną z ponad pięćdziesięciu organizacji pozarządowych, jakie działają na terenie naszego Powiatu. Jej działalność nie była by możliwa, gdyby nie wsparcie instytucji i szeregu osób prywatnych. Czasami jest to pomoc skromna, ale jakże potrzebna.

 
 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |
 

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prezes: Piotr Kyc
Wiceprezes: Adam Arndt
Wiceprezes: Jolanta Maćkowiak -Piasecka
Sekretarz: Beata Denis - Jastrzębska
Skarbnik: Bożena Furtak
Członek : Ewa Gajewska
Zzłonek: Karol Jaworski
Członek:dr Anna Podstawka

Skład Zarządu Głównego poprzednich kadencji ...

SPRAWOZDANIA

Adres:
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Dla grup zorganizowanych możliwość rezerwacji telefonicznej.
Dla młodzieży szkolnej proponujemy zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego przygotowanego wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury (konieczne wcześniejsze uzgodnienie)
Galeria Malarstwa Władysław Jarockiego
Galeria malarstwa Władysława Jarockiego czynna od wtorku do soboty w godz. 10.00 -15.30
Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
 

Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001

2004-2014 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
Aktualności z Podhala